מחזירים את החופים לציבור: מפקחי רשות מקרקעי ישראל פינו עשרות אוהלים מחופי הים בצפון

מבצע אכיפה רחב היקף בחופי הים באיזור חיפה: מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה בליווי כוחות משטרה מיחידת מתפ"א פינו עשרות אוהלים שהוצבו בניגוד לחוק על חופי הים באיזור חיפה והצפון - בחוף הכרמל, מעיין צבי, נווה ים וחוף הבונים

​כעשרה מקבצים ובהם עשרות אוהלים, שהוקמו בניגוד לחוק על חופי הים בצפון הארץ, פונו במסגרת פעילות אכיפה מרוכזת של רשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה, שנועדה להחזיר את שטחי חוף הים לציבור. כנגד חמישה עשר מאהלים נוספים הוגשו התראות לקראת פינויים שצפוי להערך בימים הקרובים.

המאהלים הענקיים, בהיקף של עשרות מ"ר כל אחד, הוקמו בחופי ים ציבוריים בהם אסורה הקמת אוהלים או שהייה לטווח ארוך. הקמתם מהווה עבירה פלילית של הסגת גבול במקרקעי ציבור, עברה שדינה עד שנתיים מאסר בפועל. קודם לפעולה מסרו מפקחי רשות מקרקעי ישראל ליושבי המאהלים התראות המבהירות להם כי הקמת המאהלים לשהייה לטווח ארוך אסורה לפי החוק, ועליהם לפנות את הקרקע.

בעקבות מסירת ההתראות התפנו בפינוי עצמי מחצית מהם, כלומר חמישה מאהלים. במסגרת מבצע האכיפה שהתקיים השבוע פינו המפקחים, מתוקף חוק המקרקעין, חמישה מאהלים נוספים שיושביהם לא צייתו לאזהרות שנמסרו להם, ונשארו על הקרקע הציבורית - בחוף מעיין צבי, חוף הכרמל, חוף הבונים ונווה ים. כאמור, ליושבי חמישה עשר מאהלים נוספים שהוקמו לאחרונה, הוגשו התראות ופינויים צפוי להערך בימים הקרובים.

ערן ליבנה, מנהל מרחב שמירה צפון- חיפה ברשות מקרקעי ישראל, אומר: "המאהלים, שתפסו שטחי חוף ציבורי ניכרים כל אחד, פגעו בזכות הציבור ליהנות באופן חופשי מהחוף. לכך נוספו מטרדי פסולת, רעש וכל הקשור לשהייה ארוכת טווח האסורה בחופים אלה. מפקחי רשות מקרקעי ישראל מבצעים בנחישות את עבודתם בשמירה על קרקעות המדינה, בכל מקום ובפרט כאשר מדובר על השטחים הפתוחים וחופי הים שאמורים להיות זמינים ופתוחים להנאת ולשימוש הציבור כולו."

gov