עודכן והועלה מחדש אתר השיווקים החדש של רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון

הועלה מחדש אתר השיווקים של רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון

​אתר ה​שיווקי​ם החדש ​של רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון פורש בפני הציבור את מפת שיווק הקרקעות בצורה אינטראקטיבית ובהירה.
באופן  זה הוא משרטט את מפת הנדל"ן העדכנית של ישראל.
באמצעות אתר זה תוכלו לעקוב אחר שיווקי קרקעות המדינה הנערכים ברחבי הארץ, בחלוקה למחוזות, לשנים או לגורמים משווקים, לדעת כמה יחידות דיור עתידות להיבנות ובאילו אזורים, ולעקוב אחר פרויקטים נוספים העתידים לצאת בתקופה הקרובה.
בנוסף באתר ניתן למצוא קישורים לאתרים המרכזיים ביותר בתחום המקרקעין, לרבות אתרי מכרזים ותכנון סטאטוטורי.
האתר בנוי על בסיסי מאגרי המידע הרשמיים של ממשלת ישראל והוא מתעדכן על פי מאגרים אלה. תוכנית העבודה לשיווק קרקעות המוצגת באתר מבוססת על פתרון חסמים של גורמים שונים (בעיקר בתחום התכנון הסטאטוטורי ותשתיות העל) לפי לוחות זמנים אשר נקבעו על ידי משרדי הממשלה הרלוונטיים ורשות מקרקעי ישראל.
יתכנו שינויים בלוחות הזמנים בחלק מהפרויקטים בין אם כתוצאת ביצוע מוקדם של תוכניות אשר הוערכו לשלב מאוחר יותר או בין אם במקרי עיכוב בביצוע תוכניות אחרות.
פרטי המידע המוצג באתר זה רלוונטי לאדמות המשווקות על ידי רשות מקרקעי ישראל ואינן כוללות את השיווקים והבינוי בקרקע פרטית.
אנו  מזמינים אתכם לגלוש באתר ולהתעדכן בנוגע לפרויקטים השונים המתוכננים לשיווק ברחבי הארץ .

האתר כולל את :

  • מפת השיווקים של יחידות דיור בכל הארץ בחלוקה לפי אזורים

  • מידע על הסכמי הגג + קישור לדף מפורט על הסכמי הגג, על הפרויקטים הקשורים להסכמי הגג ומידע נוסף

  • נתונים על מחיר למשתכן לשנת 2015-2016

  • הפרויקטים העיקריים המתוכננים לשנת 2017

  • נתונים על מס' יח"ד ושיווקים בפועל כולל פטור ממכרז

 פרויקטים לפי אזור - ממפת השיווקים ומהתפריט העליון ניתן להגיע לנתוני כל הפרויקטים בכל אזורי הארץ,
כולל קישורים לדפי פרויקט ספציפיים.

דף אודות – מידע על האתר ועל שיתופי פעולה של רמ"י עם משהב"ש.
דף קישורים – קישורים להחלטות ממשלה רלוונטיות ולאתרים אחרים הקשורים לנושא.

gov