חברת נווה שלום זכתה במכרז להקמת 490 יח"ד בקריית גת

חברת נווה שלום פרויקטים ומסחר בע"מ זכתה במכרז  של רשות מקרקעי ישראל להקמת 490 יח"ד בקרית גת
ותשלם כ- 26 מליון ₪ על הקרקע.

הצעתה של חברת "נווה שלום פרויקטים ומסחר" הוכרזה כזוכה על ידי ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל, והיא תבנה 490 יח"ד במתחם אחד בבנייה רוויה בשכונת רובע בני ישראל שבקריית גת. למכרז הוגשו 4 הצעות.

רובע בני ישראל בקרית גת, מיועד להקמת שכונת מגורים בת כ-500 יח"ד, לרבות ציר ירוק, המלווה את כביש 35. ציר זה יפתח לשימוש הציבור עם טיילת ומתקני נופש פעילים.

השכונה תשתרע על שטח של כ- 128 דונם. בצמוד לשטח התכנית יוקם שטח מסחרי, דרכים, דרכים משולבות וחניה ציבורית.

 

להלן טבלה המתארת את תוצאות המכרז:

שטח במ"ר בערךמספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

גובה פקדון

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

39,47249065,653,6116,500,0002,000,00026,077,888נווה שלום פרוייקטים ומסחר בע"מ

gov