נתוני השיווק והקצאות הקרקע של רשות מקרקעי ישראל לשנת 2017

בהמשך לתדרוך העיתונאי שנערך במשרד האוצר לגבי נתוני השיווק לשנת 2017 ,
להלן כמה נתונים על שיווקי הקרקע ההקצאות והעסקות המאושרות של רשות מקרקעי ישראל המפורטים בחלוקה מרחבית.

 

 

 

מחוזמכרזיםפטורסה"כ
ירושלים10,4661,56912,035
צפון9,1522,07311,225
חיפה8,3811,68410,065
מרכז12,8932,05114,944
תל אביב2,7305913,321
דרום11,4731,95313,426
יו"ש3,1089054,013
עמידר220220
סה"כ58,42310,82669,249

 

 

 

מחוז

 
ירושלים8191
צפון2756
חיפה

5278

מרכז6,921
תל אביב2160
דרום7493
יו"ש1684

סה"כ

34,483

 

 

 

מרחביח"ד
המרכז15,884
ירושלים8,680
הדרום6,131
צפון והגולן6,288
חיפה5,273
תל-אביב2,842
יו"ש995
עמידר220
 סה"כ46,313
gov