מבצע אכיפה בנגב: 18 מבנים וניסיונות פלישה בלתי חוקיים ברחבי הנגב נהרסו ע"י מפקחי רמ"י

מבצע אכיפה בנגב: 18 מבנים וניסיונות פלישה בלתי חוקיים ברחבי הנגב נהרסו ע"י מפקחי רמ"י
 

מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, הסיירת הירוקה ומשרד הפנים, בסיוע כוחות משטרה, ביצעו מבצע אכיפה מרוכז ברחבי הנגב שבמסגרתו נהרסו ופונו 18 מבנים וניסיונות פלישה בלתי חוקיים שהוקמו על אדמות מדינה. במסגרת מבצע זה פונה ניסיון פלישה חוזר בנחל דודאים, שם פונו 5 מבנים בלתי חוקיים

במסגרת מבצע אכיפה מיוחד כנגד תופעת הפלישה למקרקעי ציבור והבנייה הבלתי חוקית בנגב נהרסו ופונו 18 מבנים וניסיונות פלישה בלתי חוקיים שהוקמו ע"י פולשים בדואים ברחבי הנגב.

באזור נחל דודאים ("אל עראקיב") שבו ופינו מפקחי הרשות, בליווי המשטרה, חמישה מבנים בלתי חוקיים, שהוקמו לאחרונה ע"י פולשים בדואיים, ששוב הפרו בכך פסיקה מפורשת של בית המשפט.

במסגרת ביצוע צווי סילוק פולשים של רשות מקרקעי ישראל פינו מפקחי רשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה, גדר איסכורית שהוקמה בניגוד לחוק ליד הישוב אום בטין, מבנה קל בלתי חוקי שהוקם סמוך לישוב מולדה, ועוד גדר, מטע עצים ומבנה שהוקמו ללא היתר בישוב כסייפה, שם נעשה פינוי עצמי חלקי ע"י הפולשים שביקשו להימנע מתביעות כספיות המוגשות ע"י הרשות בדרישה להחזר עלויות הפינוי.

במסגרת פעילות נוספת שנערכה במקביל, מפקחי רשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה בליווי כוחות יחידת יואב של המשטרה פעלו בפזורת אל קסאסי, שם פונו 7 מבנים בלתי חוקיים וניסיונות פלישה. בנוסף, בוצעו צווים של משרד הפנים מתוקפם פונו ונהרסו רצפת בטון ושני מבנים קלים שהוקמו ללא היתר ובניגוד לחוק ברחבי הנגב.

"מפקחי הרשות פועלים בנחישות ועקביות, במטרה לשמור על קרקעות הציבור בנגב מפני פולשים. המשימה לא פשוטה כלל, אך חשובה ביותר, היות ופעילות הפיקוח והשמירה על הקרקע מחזירה למאגר הקרקעות הציבורי מדי שנה קרקעות שנועדו להוות את הרזרבה לדורות הבאים", אומר אילן ישורון, מנהל מרחב דרום בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל.

 

לפרטים:

אורטל צבר- דוברת הרשות – 050-6218030

 אישור שימוש בתמונה. קרדיט צילום: רשות מקרקעי ישראל

 

gov