מבצע אכיפה בנגב: 10 ניסיונות פלישה לאדמות המדינה פונו ע"י מפקחי רשות מקרקעי ישראל, במחצית מהם בוצע פינוי עצמי ע"י הפולשים

מבצע אכיפה בנגב: 10 ניסיונות פלישה לאדמות המדינה פונו ע"י מפקחי רשות מקרקעי ישראל, במחצית מהם בוצע פינוי עצמי ע"י הפולשים
 

מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, הסיירת הירוקה ומשרד הפנים, בסיוע כוחות משטרה, ביצעו מבצע אכיפה מרוכז ברחבי הנגב, במסגרתו נהרסו ופונו 10 מיקרים של הסגת גבול באדמות המדינה ובנייה בלתי חוקית. במסגרת מבצע זה פונה ניסיון פלישה חוזר בנחל דודאים ("אל עראקיב") שם פונו 3 מבנים בלתי חוקיים, שהוקמו בניגוד לפסיקת בית המשפט

​במסגרת מבצע אכיפה מרוכז כנגד תופעת הפלישה למקרקעי ציבור והבנייה הבלתי חוקית בנגב נהרסו ופונו 10 מבנים בלתי חוקיים וניסיונות פלישה לאדמות המדינה ברחבי הנגב.

מדיניות האכיפה התקיפה במסגרתה פולשים לאדמות המדינה נתבעים להחזיר לקופת המדינה את עלויות הפינוי רשמה הישגים כאשר בחמישה מתוך עשרת המקרים הפולשים ביקשו להרוס ולפנות בעצמם מבנים שהקימו באופן בלתי חוקי כדי להימנע מהתביעות הכספיות המוגשות ע"י הרשות בדרישה להחזר עלויות הפינוי, ובכך חסכו לקופת המדינה הוצאות ניכרות.

באזור נחל דודאים ("אל עראקיב") שבו ופינו מפקחי הרשות והסיירת הירוקה, בליווי המשטרה, שלושה מבנים בלתי חוקיים, שהוקמו לאחרונה ע"י פולשים בדואיים, ששוב הפרו בכך פסיקה מפורשת של בית המשפט.

באזור כתף בתרים פונו 3 מבנים קלים שהוקמו באופן בלתי חוקי, ונהרסו ע"י הפולשים עצמם, מאחר ואלה ביקשו להמנע מהמשך תביעות והוצאות משפטיות בגין פינויים.

במסגרת ביצוע צווי סילוק פולשים פינו מפקחי רשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה מבנה בבניה קלה שהוקם ע"י מסיגי גבול בישוב אום בטין. בישוב רהט, פינו והרסו המפקחים מבנה לאחר שפולש הקים במקום מבנה ורצפת בטון ללא היתר ובניגוד לחוק, הפולש ביקש להרוס בעצמו את רצפת הבטון על מנת להמנע מהוצאות נוספות בגין עלויות הפינוי.

מתוקף צווים מינהליים של משרד הפנים, פינו כוחות האכיפה מבנים בלתי חוקיים נוספים שהוקמו לאחרונה: בישוב ביר הדאג' מבנה קל נהרס עצמית ע"י הפולש, בשכונה 2 ברהט, נהרסה חניה מסיבית מקורה שנבנתה ללא היתר ובניגוד לחוק.

"מפקחי הרשות פועלים בכל רחבי המדינה במטרה להגן על אדמות המדינה מפני פולשים אשר גוזלים את אדמות הציבור בניגוד לחוק. אין ספק שמדיניות האכיפה במסגרתה המפקחים מבהירים לפולשים כי הם פועלים בניגוד לחוק וכי אם יפונו הם חשופים לתביעות והוצאות כספיות בגין עלויות הפינויים לקופת המדינה אפקטיבית במיוחד כאשר במקרים רבים הפולשים עצמם מתפנים מבלי שאנו נדרשים לבצע פינוי הכרוך בהפעלת שוטרים, מפקחים וציוד מכני הנדסי ובהוצאות ניכרות", אומר אילן ישורון, מנהל מרחב שמירה דרום ברשות מקרקעי ישראל.

gov