נצרת: פעולת אכיפה של מפקחי רמ"י השיבה לרשות המדינה שטח ציבורי של כ-200 מ"ר

פינוי עצמי נוסף של פולשים מאדמות המדינה: פעולת אכיפה של מפקחי רשות מקרקעי ישראל בשכונת שנלר שבנצרת השיבה לרשות המדינה שטח ציבורי של כ-200 מ"ר לאחר שמסיגי הגבול השתלטו על הקרקע במטרה להרחיב את גינתם על חשבון הציבור. לאחר שמפקחי הרשות קיבלו מבית המשפט צו פינוי לשטח, הפולשים נאלצו לפנות את הקרקע בעצמם

​בני משפחה המתגוררים בשכונת שנלר שבנצרת פלשו לאדמת מדינה בשטח של כ- 200 מ"ר, במטרה להרחיב את גינתם ולהשתמש בשטח לצרכיהם הפרטיים. הפולשים נטעו בשטח הציבורי בוסתן עצי פרי ללא היתר ובניגוד לחוק. המקרה התגלה במהלך אחת הפעילויות שמקיימים מפקחי רשות מקרקעי ישראל ברחבי הארץ לניטור עבירות בנייה וקרקע.

במסגרת פעולות אכיפה שננקטו ע"י מפקחי רשות מקרקעי ישראל הבהירו המפקחים לפולשים במכתב התראה כי אם לא יפנו את הקרקע, המיועדת למגורים, הם יפונו לפי החוק, ויינקטו נגדם צעדי ענישה הכוללים תלונה פלילית למשטרה באשמת הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל, ואף תביעות כספיות להחזר דמי השימוש בקרקע ועלויות הפינוי הנגרמות לקופת המדינה.

לאחר שהפולשים לא נשמעו לאזהרות המפקחים, פעלה רשות מקרקעי ישראל והוציאה צו סילוק לפינוי הפולשים מקרקעות המדינה. לפני ביצוע האכיפה החליטו הפולשים לפנות את הקרקע בעצמם ועקרו את העצים והחזירו את השטח לקדמותו ולידי המפקחים.

המפקחים החזירו את הקרקע למאגר הקרקעות הציבורי והקרקע צפויה לצאת לשיווק למגורים בזמן הקרוב.

"אנו עדים למקרים רבים בהם תושבים מנסים להרחיב את מגרשיהם וגינותיהם על חשבון הציבור ופולשים לקרקע ציבורית סמוכה. מפקחי רשות מקרקעי ישראל מסיירים ברחבי הארץ במטרה לאתר עבירות קרקע ומפעילים אמצעי ניטור נוספים לרבות תצלומי אויר, ובסופו של דבר מצליחים לגלות כל פלישה לאדמות המדינה, מקטנה ועד גדולה. העדות הטובה ביותר ליעילות האכיפה היא המספר הרב של פולשים שמעדיפים לפנות את הקרקע בעצמם על מנת שלא להסתבך בתביעות", מסביר שי קרפ, סגן מנהל החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל.

לפרטים:

אורטל צבר- דוברת הרשות – 050-6218030

תום וגנר – יועץ תקשורת – 054-8000358?

gov