נתניה: מפקחי רמ"י פינו מצבור פסולת בלתי חוקית

 נתניה: מפקחי רמ"י פינו מצבור פסולת בלתי חוקית
​תמונת אילוסטרציה מאושרת לשימוש עיתונאי. צילום: רשות מקרקעי ישראל.

מפקחי רשות מקרקעי ישראל, פינו מצבור פסולת בלתי חוקית שהושלכה על אדמות מדינה בסמוך למלון בלו ביי בנתניה. על מנת לחסום את הגישה בפני משליכי הפסולת שהפכו את הקרקע למזבלה פיראטית, נחסמה הגישה לשטח באמצעות סוללת עפר והוצב במקום שילוט המתריע מפני פלישות חוזרות והשלכת פסולת

מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל פינו מצבור פסולת שהושלכה בניגוד לחוק על אדמות מדינה בנתניה, בשטח של כדונם. הפסולת, ברובה פסולת בניין, ככל הנראה הושלכה ע"י קבלן בניין. 

הפלישה, אותרה ע"י מפקחי רשות מקרקעי ישראל במהלך אחת הפעולות לאיתור עבירות קרקע ובנייה המתקיימות באזור. המפקחים איתרו מצבור פסולת חדש ובו שאריות חומרי בניה. בכדי למנוע מעבר של כלי הרכב המשמשים להשלכת פסולת באיזור תחמו המפקחים את כלל השטח בסוללת עפר והציבו באיזור שלטי אזהרה המבהירים כי מסיגי גבול ייענשו. 

הפסולת הושלכה בניגוד לחוק ותוך כדי זלזול בוטה בערכי טבע ונוף ויצרה מטרד סביבתי. השלכת פסולת בלתי חוקית באתר בלתי מורשה מהווה עבירה פלילית לפי חוק שמירת הניקיון.   

מפקחי רשות מקרקעי ישראל פינו את הפסולת מהקרקע באמצעות ציוד מכני הנדסי וניקו את השטח. הקרקע יושרה ושוטחה והוחזרה לקדמותה ולמאגר קרקעות המדינה. כל הפסולת שפונתה הוטמנה באתר פסולת מורשה. 

"עברייני פסולת הופכים את השטחים הפתוחים בישראל למזבלות מאולתרות כדי לחסוך לעצמם את עלויות הובלת והטמנת הפסולת. מדובר בעבירה חמורה הפוגעת באופן קשה בסביבה ובנופי ארצנו. מפקחי הרשות ימשיכו לפעול בנחישות לאיתור עברייני פסולת שיטופלו במלוא חומרת הדין ובאפס סבלנות, לטובת הציבור והסביבה", אומר עמיר גילת, מנהל מרחב שמירה מרכז ברשות מקרקעי ישראל. 

gov