פורסם קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל לעיון והערות הציבור

יותר שקיפות, יותר נגישות.
מועצת מקרקעי ישראל קוראת לציבור לעיין בנוסח החדש והמונגש של החלטות המועצה – קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל.
הציבור נקרא להעיר את הערותיו.
בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1593, פורסם באתר האינטרנט של רשות מקרקעי ישראל, לעיון הציבור ולהערותיו, קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל.
הקובץ מאגד את מאות החלטות המועצה לכדי מסמך אחד על ידי איחודן והסדרתן, מתוך מטרה לשקף את מדיניות המקרקעין בהתאם להחלטות המועצה.


הודות לעבודה מאומצת שנעשתה בשנתיים האחרונות ברשות מקרקעי ישראל, בהובלת ראש מטה מנהל הרשות, עו"ד מורן גליקשטיין, ומזכיר מועצת מקרקעי ישראל, עו"ד עידן ורטהיים, ובהשתתפות האגפים המקצועיים והאגף המשפטי, מועצת מקרקעי ישראל ביטלה מאות החלטות מועצה, אשר לא בוטלו רשמית למרות שתוכנן אינו רלוונטי או שאינו תואם את מדיניות המקרקעין התקפה. כמו כן, התקבלו החלטות מועצה מעודכנות, אשר איגדו והחליפו עשרות רבות של החלטות, והסדירו בצורה ברורה את מדיניות המקרקעין הנהוגה.
בנוסף,​ נעשתה עבודת האחדה של הגדרות כלליות שאוגדו בהחלטת מועצה אחת חדשה, שתיכנס לתוקפה יחד עם כניסתו לתוקף של קובץ החלטות המועצה.


קובץ החלטות המועצה מוגש בצורה נגישה ובהירה, ומטרתו לסייע לציבור לאתר את המדיניות התקפה במקום אחד ללא צורך בחיפושים מייגעים. כל החלטות המועצה הקשורות לנושא מסוים, אשר התקבלו לאורך השנים, רוכזו במקום אחד. יותר אין צורך לדלות סעיפים שקשורים למקרה זה או אחר מתוך החלטות שונות, שלא תמיד כתובות באותה הלשון.
מדובר בהנגשה של המדיניות הקרקעית הכוללת לפיה פועלת רשות מקרקעי ישראל, שמאפשרת לכל אזרח למצוא מענה מהיר, ברור ופשוט לשאלות שעולות ביחסיו מול הרשות, מה שמשרת את המטרה של הקטנת החיכוך שבין האזרח לרשות ומייתר את הצורך בפניות בעל פה ובכתב ואת הצורך בסיוע של מתווכים.


מנהל הרשות, מר עדיאל שמרון: "מדובר במהפכה של ממש שמנגישה את החלטות מועצת מקרקעי ישראל לציבור. העבודה המאומצת שנעשתה ברשות איחדה והסדירה את כלל החלטות המועצה לקובץ אחד המוצג בדומה לחוק. מעתה השליטה בהוראות החלטות המועצה השונות לא תהיה נחלתם של יודעי ח"ן בלבד, אלא תהיה זמינה בצורה ברורה ונהירה לכלל הציבור."​​

gov