להלן עיקרי ההחלטות שהתקבלו במועצת מקרקעי ישראל בראשותו של שר האוצר משה כחלון, בישיבתה בתאריך 24.12.2018

*ההחלטות תיכנסנה לתוקף רק לאחר חתימתן כדין על ידי השר.

80 דונם בין תל אביב לרמת השרון יוחזרו לציבור לטובת דיור, תעסוקה ומסחר

מועצת מקרקעי ישראל אישרה את הצעת רשות החברות הממשלתיות לפרק את חברת פי גלילות ולהשיב לניהול רמ"י יותר מ-80 דונם בלב אזורי הביקוש הנכללים בתוכנית דרום גלילות הכוללת 12,000 יחידות דיור ו-700,000 מ"ר תעסוקה ומסחר​

בשנת 2002 נחתם הסכם לפינוי מתקני הדלק והגז ממתחם גלילות, אשר היוו מפגע משמעותי וסיכון בטיחותי בלב גוש דן.  מאז חברת פי גלילות מחזיקה שטח של 164 דונם המשמש בעיקרו לחניונים למכירת רכבים, המושכרים על ידי החברה. למדינת ישראל 50% ממניות החברה והיתרה מוחזקת בידי בעלי מניות פרטיים.

רשות מקרקעי ישראל מקדמת בהובלת מתכננת מחוז תל אביב גילי טסלר את תכנית דרום גלילות, אשר כוללת את שטח פי גלילות, המשנה את ייעוד השטח למגורים ותעסוקה בהיקף של 12,000 יחידות דיור ו-700,000 מ"ר מסחר ותעסוקה.

לצורך ניהול מיטבי של מקרקעי ישראל וכחלק ממימוש החלטת הממשלה בנושא מקדמת רשות החברות את פירוק החברה, בכפוף לאישור האסיפה הכללית, והשבת מחצית משטח המקרקעין המוחזק על ידה לרמ"י. בעלי המניות הפרטיים יקבלו חוזה חכירה המאפשר שינוי ייעוד הקרקע תמורת תשלום עם השלמת התוכניות המפורטות. המהלך מאפשר ניהול מיטבי של המקרקעין על ידי רשות מקרקעי ישראל ועתיד להוביל לחיסכון כספי ניכר בניהול השוטף.

רשות מקרקעי ישראל צפויה להגיש במהלך שנת 2019 תכניות מפורטות על המתחם ואף להתחיל בטיפול בביצוע עבודות פיתוח שניתן לבצע מכוח התכנית המתארית המופקדת להתנגדויות הציבור בימים אלו.

עדיאל שמרון, מנהל רשות מקרקעי ישראל: "למהלך שיזמה רשות החברות בשיתוף רמ"י חשיבות רבה ליצירת זמינות במקרקעין המיועדים לבניית 12,000 יחידות דיור במרכז הארץ. במקביל, פועלת רשות מקרקעי ישראל לקידום התכנון במתחם, לטיפול בזיהומי קרקע, לסילוק פולשים להסדר עם החברה קדישא ועוד.

הכל על מנת לאפשר את שיווק הקרקע בהקדם האפשרי.

יעקב קוינט, מנהל רשות החברות הממשלתיות: "רשות החברות הממשלתיות יזמה את המהלך לפירוק החברה כחלק מתוכנית רחבה לייעול השימוש במקרקעי החברות הממשלתיות ולתמיכה במדיניות הממשלה להגדלת היצע יחידות הדיור.

בנוסף, יש לציין כי סגירת החברה תחסוך למשלם המיסים מיליוני שקלים לשנה".

מועצת מקרקעי ישראל אישרה תוספת יחידות דיור לזכאי הדיור הציבורי:

בהמשך למאמצי הממשלה לקדם פתרונות דיור לזכאי הדיור הציבורי, אישרה מועצת מקרקעי ישראל לקבוע במכרז כי עד 7 אחוז מכלל דירות מחיר למשתכן ייבנו עבור הדיור הציבורי. בנוסף החליטה המועצה לאפשר לזוכה במכרז למכור למדינת ישראל (עד 7 אחוז נוספים) דירות מחיר למשתכן, שלא נרכשו על ידי זכאי מחיר למשתכן, לטובת הדיור הציבורי.

יורחב פוטנציאל המאגר יחידות הדיור לזכאי הדיור הציבורי 

מועצת מקרקעי ישראל אישרה תוספת יחידות דיור לזכאי הדיור הציבורי

בהמשך למאמצי הממשלה לקדם פתרונות דיור לזכאי הדיור הציבורי, אישרה מועצת מקרקעי ישראל לקבוע במכרז כי ניתן יהיה להקצות עד 7 אחוז מכלל דירות מחיר למשתכן בפרויקטים שייבחרו בהתאם לכללים, עבור הדיור הציבורי. בנוסף החליטה המועצה לאפשר לזוכה במכרז למכור למדינת ישראל (עד 7 אחוז נוספים) דירות מחיר למשתכן, שלא נרכשו על ידי זכאי מחיר למשתכן, לטובת הדיור הציבורי.

 מהלך לאומי להוספת מגרשי ספורט ברחבי הארץ

המועצה החליטה להסמיך את רשות מקרקעי ישראל לפעול לאיתור קרקע באזורי עדיפות לאומית לטובת הקמת מגרשי אימונים לילדים ונוער

מועצת מקרקעי ישראל אישרה  לבצע  סקר היתכנות וקידום תכנון שתאפשר לאתר ולהפוך שטחים פתוחים בבעלות המדינה למגרשי ספורט, על פי הנחיית שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל משה כחלון. הסקר וקידום התכנון נעשה בשיתוף פעולה עם ההתאחדות לכדורגל בישראל ואמור לתת מענה למחסור במגרשים .

שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל משה כחלון הנחה את רמ"י ליצור תוכנית עבודה שתשחרר חסמים ותאפשר תנופת בנייה של מאות מגרשי ספורט חדשים במדינה. על פי נתוני ההתאחדות לכדורגל בישראל, חסרים בישראל יותר מ-200 מגרשי כדורגל לעומת המדינות המפותחות, ביחס בין שחקנים למגרשים.

במשך שנים מנסים למצוא מענה לבעיה הזו, אך נתקלו בחסמים תכנוניים וקניינים. לאור כך, השר כחלון הנחה את הרשות למצוא מענה לבעיות התכנון שמהוות בעיה בעיקר לרשויות החלשות. כמו כן יעבדו ברשות על מציאת פתרון כך שהרשות המקומית תגבש את ההסדרים לטובת הקצאת המגרשים. השטחים הרלוונטיים לבניית מגרשים נמצאים בעיקר בשולי הערים. כיום, רשויות חזקות מצליחות להתגבר על המכשולים ולבנות את המגרשים בזמן שהרשויות החלשות נשארות מאחור.

דירות להשכרה למשרתי כוחות הביטחון

המועצה אישרה  הקצאת קרקע לבניית דירות להשכרה למשרתי כוחות הביטחון או עבורם בשכונת רמות בבאר שבע

כחלק מקידום המהלך הלאומי להעתקת מחנות צה"ל לנגב במטרה להאיץ ולקדם את פיתוח הנגב, ובהמשך להחלטת ממשלה מספר 546 אשר קבעה, בין היתר, יעדים לקידום תכניות לבניית דירות להשכרה בנגב, מועצת מקרקעי ישראל אישרה עקרונות לשיווק מתחם להשכרה  למשרתי כוחות הביטחון בבאר שבע שיוקם המכיל כ-592 יח"ד מתוכם כ-390 יח"ד להשכרה ארוכת טווח למשרתים (השאר להשכרה בשוק חופשי ולמכירה)  בכוחות הביטחון או עבורם. הדירות שיועדו לכוחות הביטחון יושכרו לטווח ארוך ובשכר דירה מפוקח.

 הוסרו החסמים להקמת 1,300 יחידות דיור ברעננה

המועצה אישרה   הסדר עם עמותת נשי אמי"ת רשת מוסדות חינוך בישראל בקשר לאדמות בית הספר החקלאי כפר בתיה ברעננה

המועצה החליטה לאשר הסדר בין רשות מקרקעי ישראל ו עמותת נשי אמי"ת, רשת מוסדות חינוך בישראל, אשר יסיים את כל המחלוקות בין הצדדים ויאפשר את קידום הליכי התכנון של תוכנית להקמת כ – 1,300 יח"ד ברעננה.

ההסדר מהווה צעד נוסף בפעולות הרשות להגדלת היצע הדיור בישראל ומאפשר את פיתוחם של שטחי מגורים ומסחר, בהיקף נרחב ובלב אזורי הביקוש, בהתאם לצרכי המשק.

אישור ההסדר מביא לתועלות ציבוריות וכלכליות המאפשרות פיתוח שטחי מגורים ומסחר, בהיקף נרחב ובלב אזורי הביקוש ומגשים באופן מובהק את תפקידה של הרשות לרכישת קרקעות ולהשארת עתודות קרקע מספיקות לצרכיה ופיתוחה של המדינה בעתיד, בהיקפים הנדרשים על פי צורכי המשק, החברה והסביבה

תכנית כפר בתיה כוללת שטחי מדינה לצד שטחים בבעלות פרטית. קידום התוכנית בהסכמה מאפשר ניצול מיטבי של המקרקעין לפיתוח 1,300 יח"ד ושטחי מסחר ומתוכן284 יח"ד וכ-1,500 מ"ר שטחי מסחר אשר ימסרו למדינה למימוש מידי עם אישור התכנית. במסגרת ההסדר תשתתף הרשות בעלויות העתקת בית הספר ומוסדות נוספים המצוי בשטחים הכלולים בתכנית  בית ספר כפר בתיה ברעננה

המגזר החקלאי

המועצה אישרה: מבצע בן שנתיים להסדרת שימושים חורגים בחלקת המגורים בנחלה במושב

תופעת השימושים שאינם מוסדרים בחלקות א' במושבים היא רחבת היקף וישנה חשיבות רבה להסדרת השימושים בקרקע. בכדי להקל ולתמרץ את הסדרת השימושים הוחלט לאפשר מבצע של שנתיים להסדרת שימושי התעסוקה הלא חקלאית בהתאם להחלטות המועצה, בהפחתה של תשלום דמי השימוש בגין תקופת השימוש הלא חוקי שנעשה בעבר. המועצה החליטה שתשלום דמי השימוש עבור תקופת השימוש בעבר לא יעלה על עד 4 שנים אחורנית, גם אם בפועל היה שימוש ממושך יותר. בנוסף, יופחתו דמי השימוש למבני קיט לגביהם חלות הנחות אזורי עדיפות לאומית, בהתאם לנהוג במגזר העירוני. ההחלטה תחול בנחלות בהן בעל הזכויות הנו מעל גיל פנסיה בהתייחס לשימושים שניתן להסדירם בהתאם לכללי החלטת המועצה.

המועצה אישרה: הארכת תוקף ושינויים להסדר הביניים בקיבוצים

המועצה החליטה להאריך את תוקפו של הסדר הביניים המאפשר חתימה על היתר בניה בחלקת המגורים בקיבוצים מתחדשים אשר החליטו על שיוך, קודם להשלמת עסקת השיוך, עד ל- 31.12.21. כן נקבעו הקלות נוספות לחברי קיבוץ חדשים אשר נדרשים לתשלום מלא עקב התנהלות שאינה תלויה בהם. הארכת תוקפו של הסדר הביניים האמור, הסדר העומד בניגוד למדיניות הנהוגה ברשות, הינה פרי יוזמה של רמ"י, אשר נועדה לוודא כי אין אף חבר קיבוץ המעוניין לבנות את ביתו ואינו יכול לעשות כן באופן מיידי ובתנאים סבירים, וזאת ללא קשר להליכי השיוך השונים, המתנהלים על ידי הקיבוץ מול רמ"י, ואורכים זמן לאור מורכבותם והיקפם.

המועצה אישרה: יישום המלצות דוח הצוות הבין-משרדי לבחינת ייעול השימוש בקרקע חקלאית  

בחודש מאי האחרון פורסמו מסקנות הצוות אשר כללו המלצות לקביעת מדיניות חדשה לפיה תוקצה קרקע בהסכם לעיבוד יעיל לתקופה של 21 שנים ונקבעו העקרונות לזכאות ולתנאי ההסכם. בישיבתה הנוכחית החליטה המועצה לאפשר ולהסדיר את יישום המלצות הדוח. ההחלטה שהתקבלה מסדירה את הקצאת הקרקע החקלאית שלא בתנאי נחלה ומאגדת את כלל החלטות המועצה בעניין. בנוסף, במסגרת המלצות הצוות נקבע כי תערך בחינה גם לגבי הליך הקצאת קרקע      חקלאית לטווח קצר, תוך שימת דגש על מתן הזדמנויות למעבדים חדשים לקבלת קרקע לעיבוד וניתנה התייחסות גם לכך.

המועצה אישרה: תתאפשר החלפת שטחי עיבוד בין משבצות ישובים חקלאיים סמוכים לצורך הקמת מיזמים משותפים לאנרגיה

מתחדשת - סולארית

נוכח הצורך הגובר לעמוד ביעדי הממשלה לאנרגיה חלופית, והעיכוב בתכנון על קרקעות שאינן קרקעות משבצת, החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה הנוכחית לאפשר הקמת מיזמים משותפים בהחלפת שטחי עיבוד בין משבצות ישובים סמוכים באותו אזור.

המיזמים המשותפים יוכלו להגיע עד להיקף של 1050 דונם. האפשרות תינתן לישובים באזורי עדיפות לאומית בלבד הסמוכים גאוגרפית זה לזה ובהתאם להמלצת משרד החקלאות ביחס לחילופי קרקע. הוראת השעה תחול על תוכניות שיופקדו עד ליום 30.6.2020 ותתאפשר עד לסך כולל של מספר דונמים שיוסכם בין רשות החשמל, משרד האנרגיה משרד החקלאות ופיתוח הכפר ורשות מקרקעי ישראל לפי עקרון "כל הקודם זוכה".

מינוי ועדה ציבורית לבחינת מדיניות חלופות הכנסה למשק המשפחתי במושב

המועצה אישרה הקמת ועדה ציבורית שתבחן אפשרות החלת הנחות אזורי עדיפות לאומית על תעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים ואפשרות השכרת יחידות מגורים בחלקת המגורים. הועדה תגיש את המלצותיה ליו"ר המועצה.

gov