גוש חלב: רמ"י מפרסמת מכרז לבניית 55 יח"ד

רשות מקרקעי ישראל, מרחב צפון ומשרד הבינוי והשיכון מפרסמים מכרז הרשמה והגרלה לבני מקום חסרי דיור לבניה עצמית, במסגרתו ישווקו 55 מגרשים לבניית 55 יחידות דיור למגורים במתחם 5 מ' שבגוש חלב (ג'ש)
רשות מקרקעי ישראל [רמ"י] פירסמה מכרז פומבי מספר צפ/342/2018 לרכישת זכויות חכירה לבניית 55 יח"ד ב-55 מגרשים השוכנים במתחם 5 מ' שבגוש חלב (ג'ש) והמשתרעים על שטח כולל של כ16.692 דונם. מדובר במכרז לבנייה נמוכה, צמודת קרקע בשיטת בנה ביתך.

השכונה המתוכננת היא חלק מתוכנית שאושרה ע"י הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז צפון ביולי 2015 על שטח של כ-48 דונם במתחם מ5 בחלק המזרחי של גוש חלב. מדובר בתוכנית לשכונת מגורים חדשה בבינוי טורי מרקמי תוך שימת דגש על החלל הציבורי ברחוב, כאלמנט שבונה את השכונה.

התוכנית משתרעת על שטח של כ-48 דונם ומתוכננים בה יעודי קרקע למגורים, מבנים ומוסדות ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים ודרכים, כוללת מבני ציבור בהיקף של כ-2,000 מ"ר, מגורים בהיקף של כ-73 יח"ד על שטח של כ-22,000 מ"ר, דרכים בהיקף של כ-12,000 מ"ר שטח ציבורי פתוח בהיקף 8,000 מ"ר.

במסגרת התוכנית והמכרז הנוכחי תשווק, קרקע לבניית 55 יח"ד על 55 מגרשים נפרדים. המגרשים בגדלים שבין 298-323 מ"ר, על כל אחד מהם תבנה יחידת דיור אחת בבנייה נמוכה, צמודת קרקע, בנה ביתך.

מימוש הפרויקט יהווה מנוף משמעותי לגוש חלב, והאזור למשפחות ולאוכלוסיה הצעירה, בני המקום ו/או מחוסרי דיור המעוניינים להקים את ביתם בשכונה. השכונה תיתן מענה קהילתי, איכות חיים במגורים בשכונה חדשה שתהיה מרכז מגורים, פנאי, כולל שטחים ציבורים פתוחים ומוסדות ציבור לרווחת כלל התושבים וכמו כן דרכי תעבורה.

שיווק הקרקע מתבצע במסגרת מכרז לציבור בשיטה של הרשמה והגרלה כאשר תינתן קדימות לנכים בהגרלת 10% מגרשים – רשאים להשתתף נכים אשר לא זכו במגרש בעבר. במכרז מזמינה רשות מקרקעי ישראל, את ציבור האזרחים, להגיש הצעות לחתימה על חוזה חכירה לתקופה של 98 שנים עם אופציה להארכה לעוד 98 שנים ולחתימת חוזה בנייה, לבניית 55 יחידות דיור למגורים ב-55 מגרשים נפרדים.

חוברת המכרז זמינה באתר האינטרנט של הרשות החל מיום 5/11/2018. דפי המידע אודות המכרז, הכוללים את תנאי המכרז, תשריטים ותנאי תשלום ניתן לקבל ללא תשלום במשרדי רשות מקרקעי ישראל, מלון פלאז'ה בנצרת עילית, 10 ימים לאחר מועד פרסום חוברת המכרז באתר האינטרנט.

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הוא 7/1/2019 בשעה 12:00 בצהריים.

לפרטים:  אורטל צבר –  דוברת הרשות – 0506218030, טוויטר

gov