תוצאות מכרזים שבועיות 29/01/19

תוצאות מכרזים שבועיות 29/01/19

 מכרז מס': מר/361/2018

מודיעין-מכבים-רעות​


י.זילברמינץ ובנו בע"מ הם הזוכים במכרז לחכירת מגרש למסחר, משרדים, תעסוקה, שירותי אשנב ומרפאות במע"ר מודיעין-מכבים-רעות..

סכום הזכייה הינו 37,110,017 ₪. למכרז התקבלו 5 הצעות

להלן תוצאות המכרז בטבלה ובגרף:

שטח במ"ר בערך

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

גובה פקדון

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

5,93913,323,1903,414,00015,536,80037,110,017י.זילברמינץ ובנו בע"מ​

מרחב מרכז

מכרז מס': מר/366/2018

נתניה

 

דיזנגוף חברה לסחר 1952 בע"מ היא הזוכה במכרז לחכירת מגרש למסחר ותעסוקה.  סכומי הזכייה הינו 41,518,000 ₪.

למכרז התקבלה הצעה אחת.

להלן תוצאות המכרז בטבלה:

שטח במ"ר בערך

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

גובה פקדון

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

5,53410,953,3126,584,00029,960,41641,518,000דיזנגוף חברה לסחר 1952 בע"מ

 

מכרז מס': מר/364/2018

רחובות

 

גיל יגאל הוא הזוכה במכרז לחכירת מגרש לבנייה חד משפחתית(1 יח"ד) בשכונת קריית משה ברחובות. למכרז התקבלו 19 הצעות.

סכום הזכייה הינו 1,482,000₪.

להלן תוצאות המכרז בטבלה:

שטח במ"ר בערךמספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

גובה פקדון

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

7151289,09563,000579,6701,482,000גיל יגאל

 מרחב תל אביב

מכרז מס': תא/209/2018

בת ים


שא שם ברכה השקעות בע"מ , חלום בים בע"מ הם הזוכים במכרז לחכירת מגרש למלונאות ומסחר בבת ים. למכרז התקבלה הצעה אחת.

סכום הזכייה הינו 17,767,026₪

למגרש השני ששווק, לא התקבלו הצעות.

להלן תוצאות המכרז בטבלה:

שטח במ"ר בערך

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

גובה פקדון

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

6,532652,4993,325,00015,130,11517,767,026שא שם ברכה השקעות בע"מ , חלום בים בע"מ
6,489735,0963,302,00015,025,010 אין הצעות למתחם זה

 

מרחב באר שבע

מכרז מס': בש/358/2018

אופקים


פרימק יזמות ונדלן 2001 בע"מ הם הזוכים במכרז לחכירת מגרש למסחר ותעסוקה בחורשת נח באופקים וישלמו לרמ"י  1,000,000₪.

למכרז התקבלה הצעה אחת.

לשני מגרשים הנוספים ששווקו, לא התקבלו הצעות.

להלן תוצאות המכרז בטבלה ובגרף:

שטח במ"ר בערך

שטח

בניה

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

גובה פקדון

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

6,71717,4508,418,850841,000317,750 אין הצעות למתחם זה
6,68617,3508,292,853829,000296,0501,000,000פרימק יזמות ונדלן 2001 בע"מ
5,47514,3506,866,705686,000246,450 אין הצעות למתחם זה
       

 

מרחב חיפה

מכרז מס': חי/347/2018

ג'ת


עד גל נדל"ן בע"מ הם הזוכים במכרז לחכירת מגרש למסחר בג'ת במשולש.

סכום הזכייה הינו 1,151,556₪. למכרז התקבלו 2 הצעות.

להלן תוצאות המכרז בטבלה ובגרף:

שטח במ"ר בערך

שטח

בניה

גובה פקדון

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

1,153691246,0001,121,3111,151,556עד גל נדל"ן בע"מ
gov