תוצאות מכרזים 28.07.2020

מרחב דרום :

בש/69/2020

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל, הכריזה על 'שיא רפאל פרוייקטים בע"מ', כזוכה במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבניית 116 יח"ד במתחם בבניה רוויה בשכונת סיגליות, בבאר שבע.

'שיא רפאל פרוייקטים בע"מ' תשלם לרשות מקרקעי ישראל סכום של 4,032,000 ₪ (לא כולל מע"מ) ועוד 22,492,559 ₪ על הוצאות פיתוח( כולל מע"מ).


בשנת 2019, רשות מקרקעי ישראל שיווקה 830 מ"ר לבנייה מסחרית בשכונת הסיגליות בבאר שבע.

שטח במ"ר בערך ​

מספר

יח"ד​

הוצאות פיתוח לחברה המפתחת בש"ח (כולל מע"מ )​מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ )​גובה פיקדון לקיום הצעה בש"ח ​

סכום זכייה

(לא כולל מע"מ)​

שם הזוכה​
5011​116​22,492,559​449,015​2,249,000​4,032,000​שיא רפאל פרוייקטים בע"מ​

בש/2020/ 35

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל, הכריזה על 'סמי נופי ובניו בע"מ', כזוכה במכרז להתקשרות בחוזה הרשאה להפעלת מחצבת שחורת באילת. הזוכה ישלם לרשות מקרקעי ישראל סכום של  3,890,123 ₪ (לא כולל מע"מ). למכרז התקבלו 3 הצעות.

מחצבת שחורת הינה לבור כרייה לא פעיל של חומר ואדי באפיק נחל שחורת, סמוך לכביש הערבה (כביש 90), כשני קילומטרים צפונית לאילת.

מחיר מינימום בש"ח

(לא כולל מע"מ)​

גובה הפיקדון לקיום ההצעה בש"ח​

סכום הזכייה

(לא כולל מע"מ)​

שם הזוכה​
400,000​320,000​3,890,123​סמי נופי ובניו בע"מ​

בד/84/2020


ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל, הכריזה על 'סלומאן אלעתיאיקה', כזוכה במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה למגרש בייעוד מסחרי, במתחם 4 בדרום העיר רהט. 'סלומאן אלעתיאיקה' ישלם לרשות מקרקעי ישראל סכום של 1,133,000 ₪ ( לא כולל מע"מ) ועוד 535,455 ₪ על הוצאות פיתוח (כולל מע"מ). למכרז התקבלו 5 הצעות.

מתחם 4 נמצא בדרום רהט, דרומית לנחל גרר. כמו כן, שטח המתחם כ-1067 דונם. מרבית שטח זה כיום הינו חשוף, הטופוגרפיה הינה גבעות וואדיות ובחלקים מסוימים קיימים מספר ריכוזים של בניינים. מטרת תוכנית זו הינה למצוא פתרון לתעסוקה ולמסחר בסטנדרטים גבוהים בדרום רהט.בשנת 2019, שיווקה רשות מקרקעי ישראל 4600 מ"ר בייעוד מסחר/משרדים ברהט.

​שטח במ"ר בערךהוצאות פיתוח לרשות בש"ח (כולל מע"מ)​מחיר מינימום בש"ח(לא כולל מע"מ)​גובה פיקדון לקיום הצעה בש"ח​סכום הזכייה (לא כולל מע"מ)​שם הזוכה​
997​535,455​188,544​73,000​1,133,000​סלומאן אלעתיאיקה​

מרחב צפון:

צפ/2020/ 82

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל, הכריזה על 'מפעלי טוף אגש"ח בע"מ', כזוכה במכרז להתקשרות בחוזה הרשאה להפעלת מחצבת תל פארס ברמת הגולן. הזוכה ישלם לרשות מקרקעי ישראל סכום של  60,123,555 ₪ (לא כולל מע"מ). למכרז התקבלו 4 הצעות.

הר פרס (בערבית: תל פארס) הוא הר געש רדום במרכז רמת הגולן, כחמישה וחצי קילומטרים מזרחית דרומית ממושב קשת. גובהו 929 מטר והינו שטח צבאי סגור. התל שולט על צומת דרכים שנקראה צומת רפיד המוליכה לדרום רמת הגולן. מסביב לתל ממוקמת שמורת תל פארס, ומחצבת טוף שהייתה פעילה על מורדותיו שיצרה מצוק.

​מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)גובה פיקדון לקיום הצעה בש"ח​סכום הזכייה (לא כולל מע"מ)​שם הזוכה​
4,000,000​1,000,000​60,123,555​מפעלי טוף אגש"ח בע"מ​

מרחב מרכז:

מר/2020/ 79

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל, הכריזה על 'משה גלעדי, נחל גלעדי', כזוכה במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבניית לבנייה חד משפחתית (סה"כ 1 יח"ד) במושב חרות, שבאזור השרון ,ליד תל מונד השייך למועצה אזורית לב השרון.


'משה גלעדי, נחל גלעדי' ישלם לרשות מקרקעי ישראל סכום של   2,260,010₪ (לא כולל מע"מ) ועוד 238,013 ₪ על הוצאות פיתוח (כולל מע"מ). למכרז התקבלו 20 הצעות דיגטליות ו-20 הצעות פיזיות.

שטח במ"ר בערך​מספר יח"ד​הוצאות פיתוח לחברה המפתחת בש"ח (כולל מע"מ)​מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)​גובה פיקדון לקיום הצעה בש"ח​

סכום הזכייה (לא כולל מע"מ)

שם הזוכה​
489​1​238,013​1,039,271​114,000​2,260,010​משה גלעדי, נחל גלעדי​
gov