תוצאות מכרזים שבועיות 23/09/19

מרחב מרכז

מכרז מס': מר/77/2019

יבנה

 

מ. יוחננוף ובניו (1988) בע"מ היא הזוכה במכרז לחכירת מגרש למסחר ותעסוקה בשכונת נאות שמיר ביבנה. למכרז התקבלה הצעה אחת.

להלן תוצאות המכרז בטבלה ובגרף:

שטח בניה במ''ר בערךסה"כ הוצאות פיתוח בש"ח (כולל מע"מ)מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)גובה ערבות לקיום הצעה בש''חסכום זכיהשם זוכהמספר תיק
13673       43,465,7111,688,0934,346,0001,800,018.00מ. יוחננוף ובניו (1988) בע"מ52984365א

מכרז מס': מר/45/2019

ג'לג'וליה

 

לכלל המתחמים יש זוכים במכרז לחכירת 5 מגרשים למגורים(30 יח"ד) במגרש בלתי מסוים בג'לג'וליה. למכרז התקבלו 16 הצעות.

 

להלן תוצאות המכרז בטבלה ובגרף:

מתחםמגרשגושחלקהשטח בניה במ''ר בערךמספר יח"דסה"כ הוצאות פיתוח בש"ח (כולל מע"מ)מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)גובה ערבות לקיום הצעה בש''חשם זוכה
1371377637  14  , 15  733         6   816,606203,91887,000בחירת מתחם תערך במרחב
1131137636  35  713         6   790,259203,91887,000בחירת מתחם תערך במרחב
1651657506  11  653         6   712,677203,91887,000בחירת מתחם תערך במרחב
1211217636  35  777         6   876,030203,91887,000בחירת מתחם תערך במרחב
1171177636  30  , 35  727         6   810,162203,91887,000בחירת מתחם תערך במרחב

מרחב צפון

מכרז מס': צפ/197/2019

יקנעם עילית

 

הדרי גד (2007) בע"מ הם הזוכים במכרז לחכירת לתעשייה עתירת ידע באזור תעשייה יקנעם עילית. למכרז התקבלו 8 הצעות.

 

להלן תוצאות המכרז בטבלה ובגרף:

שטח בניה במ''ר בערךמחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)גובה ערבות לקיום הצעה בש''חסכום זכיהשם זוכהמספר תיק
4045        784,550506,0004,100,400.00הדרי גד (2007) בע"מ21484471א

מרחב ירושלים

מכרז מס': ים/171/2019

מועצה אזורית שפיר


 

י.ד מניבים בע"מ הם הזוכים במכרז לחכירת למגרש למסחר בישוב מרכז שפירא במועצה אזורית שפיר. למכרז התקבלו 3 הצעות.

 

להלן תוצאות המכרז בטבלה ובגרף:

שטח בניה במ''ר בערךסה"כ הוצאות פיתוח בש"ח (כולל מע"מ)מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)גובה ערבות לקיום הצעה בש''חסכום זכיהשם זוכהמספר תיק
4501        3,802,6101,888,250415,0003,038,462.00י.ד. מניבים בע"מ10737368א
gov