תוצאות מכרזים שבועיות 19/02/2020

מרחב מרכז

מכרז מס': מר/292/2019
מועצה אזורית חבל מודיעין

במכרז פומבי לחכירת 3 מגרשים לאחסנה בפארק התעשייה חמן מועצה אזורית חבל מודיעין הוכרזו 2 זוכים : שיאמדן פיננסים, השקעות ואחזקות בע"מ וסיריוס מצודות ישראל בע"מ.
 למכרז התקבלו 5 הצעות.

להלן תוצאות המכרז בטבלה ובגרף:

שטח במ''ר בערך

סה"כ הוצאות פיתוח בש"ח (כולל מע"מ)

מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)

גובה פיקדון לקיום הצעה בש''ח

סכום זכיה

שם זוכה

6826    

10,422,397

9,522,059

2,092,000

33,195,744

שיאמדן פיננסים, השקעות ואחזקות בע"מ

5753    

8,784,221

8,028,829

1,764,000

20,800,000

סיריוס מצודות ישראל בע"מ

10225   

15,622,155

14,272,369

3,136,000

28,345,000

סיריוס מצודות ישראל בע"מ


 


 

מרחב חיפה

מכרז מס': חי/279/2019
זכרון יעקב

הוכרזו 2 זוכים ב 2 מתוך 4 מגרשים שנועדו לשימושים מיוחדים, בתוכנית פארק היין בזכרון יעקב. הזוכים הם קן התור הנדסה ובנין בע"מ ודוד רינג בע"מ. 
למכרז התקבלו 2 הצעות.
לשניים מתוך ארבעת המגרשים לא התקבלו הצעות.

להלן תוצאות המכרז בטבלה ובגרף:

שטח במ''ר בערך

סה"כ הוצאות פיתוח בש"ח (כולל מע"מ)

מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)

גובה פיקדון לקיום הצעה בש''ח

סכום זכיה

שם זוכה

1934    

1,108,548

605,150

133,000

702,900

קן התור הנדסה ובנין בע"מ

4163    

2,485,008

1,470,560

323,000

3017    

1,816,818

1,071,525

235,000

3236    

1,944,587

1,309,035

287,000

2,518,770

דוד רינג בע"מ


 

 


מכרז מס': חי/303/2019
קריית ביאליק

 
סלע נדל"ן בין לאומי בע"מ, צור טאואר בנייה בע"מ, משכנות בראל בע"מ, הם הזוכים במכרז לרכישת זכויות חכירה במגרש למסחר בקריית ביאליק- שכונת אפק
בסכום של 10,666,555 ₪ כולל מע"מ לא כולל הוצאות פיתוח בסך 10,955,659 ₪. למכרז התקבלו 7 הצעות.

להלן תוצאות המכרז בטבלה ובגרף:

שטח במ''ר בערך

סה"כ הוצאות פיתוח בש"ח (כולל מע"מ)

מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)

גובה פיקדון לקיום הצעה בש''ח

סכום זכיה

שם זוכה

4044    

10,955,659

2,259,890

1,098,450

10,666,555

סלע נדל"ן בין לאומי בע"מ, צור טאואר בנייה בע"מ, משכנות בראל בע"מ

 

מכרז מס': חי/273/2019
בנימינה – גבעת עדה

גבאי אליהו ויוספוב שחר, הם הזוכים במכרז לחכירת מגרש לבניה עצמית ( 2 יח"ד) בבנימינה-ג.עדה וישלמו לרשות 2,160,000 ₪ עבור הקרקע.
למכרז התקבלו 8 הצעות.

להלן תוצאות המכרז בטבלה ובגרף:

שטח במ''ר בערך

מספר יח"ד

מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)

גובה פיקדון לקיום הצעה בש''ח

סכום זכיה

שם זוכה

668    

2 

800,800

88,000

2,160,000

גבאי אליהו, יוספוב שחר