תוצאות מכרזים 11.08.2020


מכרז מספר בש/91/2020

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על 'חזות ש.ח. השקעות בע"מ, מישל 330 השקעות בע"מ, חזוט ניהול בע"מ', כזוכה במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה במגרש מס' 2025 למסחר בשכונת יהושפט, ערד.

הזוכה תשלם לרשות מקרקעי ישראל סכום של 418,018₪ (לא כולל מע"מ) ועוד 468,690₪ על הוצאות פיתוח (כולל מע"מ). למכרז התקבלו 7 הצעות.

עם גידולה של העיר ערד, הוכנה תכנית אב לחינוך, שכתוצאה ממנה הוחלט למקם קריית חינוך שתקרא קריית עתידים, בשכונת יהושפט. הוחלט כי הקריה תהיה משולבת בשכונת מגורים. בקרייה נמצאים מצד אחד מתקני החינוך ומרכז הספורט בתוך הוואדי, ומצדה השני יבנו שלושה מתחמי מגורים.

שטח במ"ר בערך​

הוצאות פיתוח לחברה המפתחת בש"ח

(כולל מע"מ)​

מחיר מינימום בש"ח

(לא כולל מע"מ)​

גובה פיקדון לקיום הצעה בש"ח​

סכום הזכייה

(לא כולל מע"מ)​

שם הזוכה​
743​468,690​66,700​46,000​418,018​חזות ש.ח. השקעות בע"מ, מישל 330 השקעות בע"מ, חזוט ניהול בע"מ
מכרז מספר בד/86/2020


ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על 'אבראהים אבו סלאמה, שריפה אבו סלאמה' כזוכה במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה למגרש 551 בייעוד למסחר בשכונה 16 , ביישוב חורה.


הזוכה תשלם לרשות מקרקעי ישראל סכום של 305,000 ₪ (לא כולל מע"מ) ועוד 368,032 ₪ על הוצאות פיתוח (כולל מע"מ). למכרז התקבלו 3 הצעות.


חוּרַה היא מועצה מקומית במחוז הדרום בישראל, השוכנת צפונית-מזרחית לבאר שבע, ודרומית ליישוב מיתר, על כביש 60. כלל תושביה הם בדואים.


מטרת התכנון היא פיתוח שכונות חדשות בתחום המתאר, תוך מתן מענה לביקוש הקיים להרחבת השכונות הוותיקות.

 

שטח במ"ר בערך​

הוצאות פיתוח לחברה המפתחת בש"ח

(כולל מע"מ)​

מחיר מינימום בש"ח

(לא כולל מע"מ)​

גובה פיקדון לקיום הצעה בש"ח​

סכום הזכייה

(לא כולל מע"מ)​

שם הזוכה​
1196368,032210,64082,603305,000אבראהים אבו סלאמה , שריפה אבו סלאמהמכרז מספר בש/353/2019


ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על 'א. אבאל חב' לבניין ופיתוח (1993) בע"מ', כזוכה במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבניית 275 יח"ד ב-3 מתחמים לבניה רוויה בשכונת השחר, בדימונה.


הזוכה תשלם לרשות מקרקעי ישראל על שלושת המתחמים סכום כולל של 2,940,000 ₪ (לא כולל מע"מ) ועוד 17,812,764 ₪ על הוצאות פיתוח (כולל מע"מ). למכרז התקבלו 3 הצעות.


שכונת השחר תכלול 3,216 יח"ד מרווחות, ביניהם מגרשים לבנה ביתך, קוטג'ים ובנייה רוויה. שכונת השחר תעניק לתושביה סביבה בריאה, נקיה וירוקה הכוללת שטחים גדולים ונרחבים של גינות ציבוריות ופארקים מוצלים, שבילי אופניים, מזרקות מים, טיילת להולכי רגל מערכת השקיה חסכונית, מערכות חיסכון באנרגיה ועוד.


כמו כן, ניתן דגש מרבי על נוחות ונגישות מלאה, הן מבחינת תחבורה והן מבחינת נגישות לבעלי מוגבלויות, ובמקביל יוקמו מוסדות חינוך וגנים, מוסדות ציבוריים, מרכזי מסחר ופנאי וגני משחקים בעיצוב עכשווי לרווחת הכלל.


בשנת 2019 רשות מקרקעי ישראל שיווקה 200 יח"ד לדיור מיוחד- דיור מוגן/ בית אבות ועוד 962 יח"ד בבנייה רוויה בשכונת השחר, בדימונה.


שטח במ"ר בערךמספר יח"ד​

הוצאות פיתוח לחברה המפתחת בש"ח

(כולל מע"מ)​

מחיר מינימום בש"ח

(כולל מע"מ)​

גובה פיקדון לקיום הצעה בש"ח​

סכום זכיה

(לא כולל מע"מ)​

שם זוכה​
7312​28​6,308,657​92,225​630,000​134,000​

א. אבאל חב' לבניין ופיתוח

 (1993) בע"מ​

7231​51​2,821,571​145,390​282,000​800,000​

א. אבאל חב' לבניין ופיתוח

 (1993) בע"מ

19179​196​8,682,536​384,400​868,000​2,006,000​

א. אבאל חב' לבניין ופיתוח

 (1993) בע"מ