תוצאות מכרזים שבועיות 10/03/19

מכרז מס': מר/125/2018

ראשון לציון

דנישרא אינטרנשיונל בע"מ ואורעם יזום בע"מ הן הזוכות במכרז לחכירת מגרש למסחר ותעשייה עתירת ידע בפארק האגם ראשון לציון.

למכרז התקבלה הצעה אחת. סכום הזכייה הינו 12,000,000₪.

להלן תוצאות המכרז בטבלה:

שטח במ"ר בערך

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

גובה פקדון

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

3,96616,166,5141,054,00010,541,31512,000,000 דנישרא אינטרנשיונל בע"מ, אורעם יזום בע"מ

 מרחב חיפה

מכרז מס': חי/382/2018

טירת הכרמל

ד.ח דנאור נכסים והשקעות בע"מ היא הזוכה במכרז לחכירת מגרש לתעשיה ומלאכה בטירת הכרמל. למכרז התקבלו 7 הצעות.

סכום הזכייה הינו 3,555,555 ₪.

להלן תוצאות המכרז בטבלה:

שטח במ"ר בערך

שטח

בניה

גובה פקדון

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

3,3084,962322,0001,468,5123,555,555ד.ח דנאור נכסים והשקעות בע"מ

מרחב דרום

מכרז מס': בש/403/2018

עומר

ש.ב.ה. שיטות בניה 1988 בע"מ הם הזוכים במכרז לחכירת 2 מגרשים למשרדים ושרותי מסחר טכניים של אזור תעשיה.

למכרז התקבלו 2 הצעות.

סכום הזכייה הינו 8,628,662₪, לא כולל הוצאות פיתוח בסך 2,957,586₪.

להלן תוצאות המכרז בטבלה:

שטח במ"ר בערך

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

גובה פקדון

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

4,9951,466,317596,0002,712,7104,277,932ש.ב.ה. שיטות בניה 1988 בע"מ
5,0801,491,269606,0002,759,1204,350,730ש.ב.ה. שיטות בניה 1988 בע"מ

 מכרז מס': חי/377/2018

גבעת עדה

שווקו בהצלחה  3 מגרשים לבניה עצמית בבנימינה גבעת עדה. למכרז התקבלו 41 הצעות. סכומי הזכייה נעו בין 2,240,000₪ ל 3,961,213 ₪.

להלן תוצאות המכרז בטבלה:

שטח במ"ר בערך

שטח

בניה

מספר יח"דגובה פקדון

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

668320288,000800,8002,240,000לוי אביעד, שנייברג עידו
6704023111,0001,014,6502,309,402ניר נפתלי חיים, סגמון כהן מיכל
1,1876404178,0001,619,8003,961,213וייס אביחי , קונסטנטין גל, ביו יעקב, באיו סמנטוב

 מרחב מרכז

מכרז מס': מר/242/2018

כפר ברא

סלילה עאמר ועאסי מואמן הם הזוכים במכרז לחכירת מגרש לבניה עצמית (סה"כ 3 יח"ד)

בכפר ברא. למכרז התקבלו 7 הצעות. סכום הזכייה הינו 956,000₪, לא כולל הוצאות פיתוח בסך 255,869₪.

להלן תוצאות המכרז בטבלה:

שטח במ"ר בערךמספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

גובה פקדון

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

5203255,86933,000300,883956,000סלילה עאמר, עאסי מואמן
gov