ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על זוכים לבניית 38 יח"ד בחצור הגלילית.

מכרז מספר צפ/340/2019 - חצור הגלילית שכונת הבוסתן

בר הילי חברה לבניה והשקעות בע"מ היא הזוכה במכרז לרכישת זכויות חכירה לבניית 38 יח"ד במתחם אחד בבניה רוויה בשכונת הבוסתן בחצור הגלילית. מתוכן 19 יח"ד במסלול מחיר למשתכן  ו19 יח"ד בשוק החופשי. למכרז התקבלה שתי הצעות.

להלן ניתוח מחירי דירות לפי שטחי דירות שונים:

מחירי הדירות במכרז מבטאים הנחה של 16-18% ממחיר דירות דומות בשוק:

המחיר התחלתי לדירת 85 מ"ר יעמוד על  605,094₪.

המחיר התחלתי לדירת 100 מ"ר יעמוד על 706,481₪.

המחיר התחלתי לדירת 120 מ"ר יעמוד על  841,663₪.

הדירות כוללות מרפסת, מחסן וחניה.

השכונה משתרעת על שטח של כ-329 מ"ר ומרחיבה את שטחי המגורים, שטחי הציבור ושטחי המסחר בחצור הגלילית. בשכונה יהיו מגרשים לבנייה עצמית בחלקה המערבי אשר מגדילים את צפיפות הבנייה לכוון מזרח לבנייה רוויה תוך שמירה על ערכי הנוף. בשכונה יהיו מגרשי משחק שכונתיים, גן ציבורי שכונתי ופארק אזורי.

 

להלן הזוכים במכרז:

שטח במ''ר בערךמספר יח"ד מחיר למשתכןיח''ד שלא במחיר למשתכןסה"כ הוצאות פיתוח בש"ח (כולל מע"מ)מחיר מקסימום בש"ח למ"ר דירתי (לא כולל מע"מ)גובה פיקדון לקיום הצעה בש''חסכום זכיהשם זוכהמספר תיק 
9488        19  193,012,4976,000301,0005,777.00בר הילי חברה לבניה והשקעות בע"מ21547087א

 

שטח דירתי ממוצעשטח אקווי ממוצע – כולל מרפסת, מחסן וחניהמחיר שוק לדירה ממוצעת לפי שומהמחיר דירה למשתכן כולל 60,000 ש"ח מענק למשתכןשיעור הנחה ממחיר שוקהנחה בש"ח ממחיר שוק
8598740,332605,094-18%-135,237
100113853,187706,481-17%-146,706
1201331,003,661841,663-16%-161,999