רימון מגורים היא הזוכה במכרז מחיר למשתכן בשכונת יובלים בקריית שמונה לבניית 108 יח"ד

​​​רימון מגורים בע"מ היא הזוכה במכרז לחכירת 4 מתחמים של מחיר למשתכן בשכונת יובלים בקריית שמונה,  בעקבות  הצעתה הזולה ביותר  למ"ר דירתי. למכרז הוגשו שלוש הצעות.

מתוך 108  יחידות הדיור 42 יח"ד הם במסגרת "מחיר למשתכן" והדירות הנוספות נועדו לשוק החופשי.

להלן ניתוח מחירי דירות לפי שטחי דירות שונים:

מחירי הדירות בקריית שמונה מהווים הנחה הנעה בין 31-33% ממחיר דירות דומות בשוק:

המחיר התחלתי לדירת 85 מ"ר יעמוד על  478,983  ש"ח.

המחיר התחלתי לדירת 100 מ"ר יעמוד על  565,294ש"ח

המחיר התחלתי לדירת 120 מ"ר יעמוד על 680,375 ש"ח

הדירות כוללות מרפסת, מחסן וחניה.

השכונה המתוכננת היא חלק מרובע יובלים שתוכנן במסגרת תכנית האב של קריית שמונה. הרובע כולל ארבע שכונות שבמרכזן נמצא נחל עיון המהווה את עמוד השדרה של הפארק והשכונות,

תוך פיתוח טיילת עם שבילי אופניים לאורכה.

שכונת יובלים גובלת מדרום בכביש 909, שלאורכו מתוכנן רובע עירוני שיכלול מסחר, משרדים, בריאות, תיירות, שירותי דרך ומרכז תחבורה. המתחמים בשכונת יובלים מאופיינים בבנייה רוויה ודירות צמודות קרקע

סביב גינות ציבוריות במרכז כל מתחם. ציר הולכי רגל חוצה את השכונה לאורכה, ובו שזורים מבני הציבור והגינות הציבוריות.


להלן הפרטים על תוצאות המכרז:

שטח במ"ר בערךמספר יח"ד מחיר למשתןמספר יח"ד שלא במחיר למשתכן

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

גובה פקדון

מחיר מקסימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה למ"ר דירתי

שם

זוכה

2,72099647,72064,0005,8004,918רימון מגורים בע"מ
4,79815151,115,526110,0005,8004,918רימון מגורים בע"מ
5,57218181,313,391131,0005,8004,918רימון מגורים בע"מ
3,8581212895,08689,0005,8004,918רימון מגורים בע"מ

להלן ניתוח תוצאת המכרז:

שטח דירתי ממוצעשטח אקווי ממוצע – כולל מרפסת, מחסן וחניהמחיר שוק לדירה ממוצעת – לפי שומהמחיר דירה למשתכן –– כולל 60,000 ש"ח מענק למשתכןשיעור הנחה ממחיר שוקהנחה בש"ח ממחיר שוק
8594719,929  478,983 -33%-240,946
100109835,216  565,294 -32%-269,923
120129988,932  680,375 -31%-308,557
gov