הודעה לעיתונות: תוצאות מכרז מחיר למשתכן בנוף הגליל

 ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על זוכים במכרז מקרקעין בנוף הגליל לבניית 242  יח"ד,  מתוכן 170 יח"ד במסלול מחיר למשתכן והיתר בשוק החופשינוף הגליל- מ כרז מספר צפ/299/2019

א.י. אמריקה ישראל להשקעות בע"מ, מגדלים ב.ר ייזום ובנייה בע"מ, היא הזוכה במכרז לרכישת זכויות חכירה לבניית 242 יח"ד ב 3 מתחמים בבניה רוויה בשכונת הר יונה ד', בנוף הגליל מתוכן 170 יח"ד במסלול מחיר למשתכן ו72 יח"ד בשוק החופשי. למכרז התקבלו 4 הצעות.

להלן ניתוח מחירי דירות לפי שטחי דירות שונים:

מחירי הדירות במכרז מבטאים הנחה שנעה בין 28-30 אחוז ממחיר דירות דומות בשוק והם כוללים מענק של 60,000 ₪ לדירה.
המחיר התחלתי לדירת 85מ"ר יעמוד על 610,750 ש"ח (הנחה של 30 אחוז ממחיר דירה דומה בשוק)
המחיר התחלתי לדירת 100 מ"ר יעמוד על 715,120 ש"ח (הנחה של 29 אחוז ממחיר דירה דומה בשוק)
המחיר התחלתי לדירת 120 מ"ר יעמוד על 854,280 ש"ח (הנחה של 28 אחוז ממחיר דירה דומה בשוק)

הדירות כוללות מרפסת, מחסן וחניה.


להלן טבלת הזוכים וניתוח תוצאות המכרז:

שטח במ''ר בערך

מספר יח"ד מחיר למשתכן

יח''ד שלא במחיר למשתכן

סה"כ הוצאות פיתוח בש"ח (כולל מע"מ)

מחיר מקסימום בש"ח למ"ר דירתי (לא כולל מע"מ)

גובה פיקדון לקיום הצעה בש''ח

סכום זכיה

שם זוכה

11020      

59 

25

11,895,606

7,000

1,189,000

5,947

א.י. אמריקה ישראל להשקעות בע"מ, מגדלים ב.ר ייזום ובנייה בע"מ

11383      

52 

22

12,088,419

7,000

1,208,000

5,987

א.י. אמריקה ישראל להשקעות בע"מ, מגדלים ב.ר ייזום ובנייה בע"מ

11252      

59 

25

12,360,694

7,000

1,236,000

6,357

א.י. אמריקה ישראל להשקעות בע"מ, מגדלים ב.ר ייזום ובנייה בע"מ

 

 

שטח פלדלת

שטח אקווי (כולל מרפסת/גינה, מחסן חנייה)

מחיר שוק נכון למועד 6/2015

מחיר למשתכן כולל מענק 60,000 ש"ח

שיעור הנחה ממחירי שוק 2015

סכום ההנחה ממחירי שוק 2015

85

96

876,364

610,750

-30%

-265,613

100

111

1,012,727

715,120

-29%

-297,607

120

131

1,194,545

854,280

-28%

-340,266