שווקו בהצלחה 778 יח"ד במכרז מחיר למשתכן של רשות מקרקעי ישראל בירושלים

במסגרת מכרזי מחיר למשתכן שווקו בהצלחה שמונה מתחמים לבניית 778 יח"ד בבנייה רוויה במורדות ארנונה ירושלים(מתוכם 623 יח"ד במסלול מחיר למשתכן והיתר בשוק החופשי).

​לכלל המתחמים יש זוכים במכרז לרכישת זכויות חכירה לבניית כ- 778  יחידות דיור (מתוכן 23 יח"ד יבנו לטובת דיור ציבורי) בבנייה רוויה + חזית מסחרית ב-8 מתחמים בשכונת "מורדות ארנונה", בירושלים. למכרז התקבלו 5 הצעות.​

להלן ניתוח מחירי דירות לפי שטחי דירות שונים:

מחירי הדירות  בירושלים מבטאים הנחה של 14% ממחיר דירות דומות בשוק:

המחיר התחלתי לדירת 85 מ"ר יעמוד על 1,660,038 ₪.

המחיר התחלתי לדירת 100 מ"ר יעמוד על 1,924,938₪.

המחיר התחלתי לדירת 120 מ"ר יעמוד על 2,278,137₪.

הדירות כוללות מרפסת, מחסן וחניה.

שכונת "מורדות ארנונה" הינה שכונת מגורים חדשה בשטח של כ-260 דונם ממזרח לשכונת 'ארנונה' בירושלים, חלקו בתחום העיר וחלקו בתחום המועצה האזורית מטה יהודה. מלבד הבינוי למגורים, התכנית מקצה שטחי ציבור לרווחת התושבים כגון מוסדות חינוך וציבור ושטחים ציבורים פתוחים, כיכרות, שבילים, דרכים ומתקנים הנדסיים. השכונה יוצרת קשר לשכונת ארנונה הסמוכה, וכן מקשרת בינה לבין שכונת תלפיות מזרח.

להלן הזוכים במכרז:

שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד מחיר

למשתכן

מספר יח"ד בשוק חופשימספר יח"ד לדיור ציבורי

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

גובה פקדון

מחיר מקסימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה למ"ר דירתי

שם

זוכה

7,3144812 30,625,8253,110,00015,50015,094שובל מתחמי מגורים בע"מ, פסגת האומה בע"מ
5,7066616229,928,5563,922,00015,50015,233גיא ודורון לוי הנדסה בניה והשקעות בע"מ
2,001297 12,187,9251,847,00015,50015,389ג"יי הנדסה ויזמות בע"מ, ר. גילת הנדסה אזרחית בע"מ
6,99212331646,211,1757,828,00015,50015,122גשם למשתכן בע"מ, בראל א.ב. הנדסה ובניה בע"מ
6,06110626539,607,6926,713,00015,50015,322גשם למשתכן בע"מ, בראל א.ב. הנדסה ובניה בע"מ
5,7588722334,583,1585,355,00015,50015,322גשם למשתכן בע"מ, בראל א.ב. הנדסה ובניה בע"מ
4,4777218328,027,1394,463,00015,50015,399אבני דרך יהלום עפולה בע"מ​
5,3109223434,700,4155,827,00015,50015,433גיא ודורון לוי הנדסה בניה והשקעות בע"מ
שטח דירתי ממוצעשטח אקווי ממוצע – כולל מרפסת, מחסן וחניהמחיר שוק לדירה ממוצעת – לפי שומהמחיר דירה למשתכן
לא כולל הפחתת מענק למשתכן
שיעור הנחה ממחיר שוקהנחה בש"ח ממחיר שוק
85941,923,7951,660,038-14%-263,757
1001092,230,7841,924,938-14%-305,846
1201292,640,1022,278,137-14%-361,965
gov