שווקו בהצלחה 506 יח"ד במכרז מחיר למשתכן של רשות מקרקעי ישראל באשקלון

במסגרת מכרזי מחיר למשתכן שווקו בהצלחה שלושה מתחמים לבניית 506 יח"ד בבנייה רוויה (מתוכם 354 יח"ד במסלול מחיר למשתכן והיתר בשוק החופשי).

אפרידר החברה לשיכון ולפיתוח ישראל בע"מ וי.ח.דמרי בנייה ופיתוח בע"מ הן הזוכות במכרז לרכישת זכויות חכירה לבניית 506 יחידות דיור ב- 3 מתחמים בבניה רוויה בעיר היין (מ/7) באשקלון. למכרז התקבלו שתי הצעות. למתחם הרביעי לא התקבלו הצעות. ​

להלן ניתוח מחירי דירות לפי שטחי דירות שונים:

מחירי הדירות  באשקלון מבטאים הנחה של 17-18% ממחיר דירות דומות בשוק:

המחיר התחלתי לדירת 85 מ"ר יעמוד על 828,413 ₪.

המחיר התחלתי לדירת 100 מ"ר יעמוד על 968,479 ₪.

המחיר התחלתי לדירת 120 מ"ר יעמוד על  1,155,235​ ₪.

הדירות כוללות מרפסת, מחסן וחניה.

ייחודה של התכנית הוא בסמיכות התכנית לפארק עיר היין המתאפיין בשרידים מרשימים של מפעל לייצור יין. הפארק ממוקם על צומת דרכים ירוקה עם ערכים ארכיאולוגיים ותיירותיים אשר מהווה דופן ירוקה ופתוחה וחיץ בין העיר הקיימת לתכנית המוצעת. התכנית המוצעת מתוכננת על בסיס ציר עירוני ראשי משולב במסחר ושדרת הולכי רגל המאפשרת הליכה במרחקים קצרים ונוחים וכן מאפשרת חיבור לאזור התעסוקה ולים מבלי שתנועת העיר תעבור דרכה.

להלן תוצאות המכרז:

שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד

מחיר למשתכן

מספר יח"ד בשוק חופשי

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

גובה פקדון

מחיר מקסימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה למ"ר דירתי

שם

זוכה

11,9491265422,400,2682,240,0008,1007,981אפרידר החברה לשיכון ולפיתוח ישראל בע"מ
11,8761265422,342,8772,234,0008,1008,100י.ח.דמרי בנייה ופיתוח בע"מ
5,1091024415,310,7481,531,0008,1008,100י.ח.דמרי בנייה ופיתוח בע"מ
7,7151265420,963,6812,096,0008,100 אין הצעות למתחם זה
שטח דירתי ממוצעשטח אקווי ממוצע – כולל מרפסת, מחסן וחניהמחיר שוק לדירה ממוצעת – לפי שומהמחיר דירה למשתכן –כולל 40,000  ש"ח מענק למשתכןשיעור הנחה ממחיר שוקהנחה בש"ח ממחיר שוק
85931,010,882828,413-18%-182,470
1001081,173,928968,479-18%-205,449
1201281,391,322 1,155,235-17%-236,087
gov