שווקו בהצלחה 175 יח"ד במכרז מחיר למשתכן של רשות מקרקעי ישראל בנצרת

במסגרת מכרזי מחיר למשתכן שווקו בהצלחה שני מתחמים לבניית 175 יח"ד בבנייה רוויה בנצרת (מתוכם 87 יח"ד במסלול מחיר למשתכן והיתר בשוק החופשי).
מתחילת השנה שווקו בנצרת כ 850 יח"ד במחיר למשתכן.

אילייב ולרי, אברמוב משה, אבו ראס נאסר ואלדאהר יזמות והשקעות בע"מ הם הזוכים במכרז לרכישת זכויות חכירה לבניית 175 יח"ד ב-2 מתחמים בנצרת שכונת הגליל. למכרז התקבלו שש הצעות.

להלן ניתוח מחירי דירות לפי שטחי דירות שונים:

מחירי הדירות  בנצרת מבטאים הנחה של 43-45% ממחיר דירות דומות בשוק:

המחיר התחלתי לדירת 85 מ"ר יעמוד על 383,102 ₪.

המחיר התחלתי לדירת 100 מ"ר יעמוד על 452,337₪.

המחיר התחלתי לדירת 120 מ"ר יעמוד על 544,650₪.

הדירות כוללות מרפסת, מחסן וחניה.

שכונת הגליל בנצרת  תכלול  מגורים, מרכז ספורט, שטח לבניה ציבורית, מסחר, מרכז אזרחי, שטחים ציבורים פתוחים, שטח פרטי פתוח, שטח לחניה ציבורית,

דרך משולבת, דרך למעבר כלי רכב ומדרכות. 

להלן הזוכים במכרז:

שטח במ"ר בערךמספר יח"ד  מחיר למשתכןמספר יח"ד שלא במחיר למשתכן

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

גובה פקדון

מחיר מקסימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה למ"ר דירתי

שם

זוכה

6,02644451,394,449439,0005,5003,945אילייב ולרי, אברמוב משה, אבו ראס נאסר
5,90543431,380,060232,0005,5003,800אלדאהר יזמות והשקעות בע"מ
שטח דירתי ממוצעשטח אקווי ממוצע – כולל מרפסת, מחסן וחניהמחיר שוק לדירה ממוצעת – לפי שומהמחיר דירה למשתכן –  כולל 60,000  ש"ח מענק למשתכןשיעור הנחה ממחיר שוקהנחה בש"ח ממחיר שוק
8596698,755383,102-45%-315,653
100111807,935452,337-44%-355,598
120131953,509544,650-43%-408,859

gov