שווקו בהצלחה 110 יח"ד במכרז מחיר למשתכן של רשות מקרקעי ישראל בקרית מלאכי

​​במסגרת מכרזי מחיר למשתכן שווקו בהצלחה 2 מתחמים לבניית 110 יח"ד למגורים בבנייה רוויה בקריית מלאכי(מתוכן 85 יח"ד במסלול מחיר למשתכן והיתר בשוק החופשי).

​מגידו י.ק. יזום בע"מ ות.ד הנדסה בע"מ הם הזוכים במכרז לחכירת 2 מתחמים לבניית 110 יח"ד למגורים בבנייה רוויה בשכונת נאות הכפר, קריית מלאכי. למכרז התקבלו שש הצעות.

להלן ניתוח מחירי דירות לפי שטחי דירות שונים:

מחירי הדירות בקריית מלאכי מבטאים הנחה של כ-23% ממחיר דירות דומות בשוק:

המחיר התחלתי לדירת 85 מ"ר יעמוד על 704,532 ש"ח.

המחיר התחלתי לדירת 100 מ"ר יעמוד על  809,533₪.

המחיר התחלתי לדירת 120 מ"ר יעמוד על  949,536  ₪.

הדירות כוללות מרפסת, מחסן וחניה.

השכונה החדשה בקרית מלאכי משתרעת על שטח של כ-150 דונם. ותכלול מלבד מגורים

גם מבני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים, דרכים ושבילים להולכי רגל ומוסדות ציבור.

הזוכים במכרז:

שטח במ"ר בערךמספר יח"ד מחיר למשתכןמספר יח"ד בשוק חופשי

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

גובה פקדון

מחיר מקסימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה למ"ר דירתי

שם

זוכה

15,785511715,768,4241,576,0006,5506,255מגידו י.ק. יזום בע"מ
5,7533485,911,577591,0006,6005,983ת.ד הנדסה בע"מ , נווה רניאל
שטח דירתי ממוצעשטח אקווי ממוצע – כולל מרפסת, מחסן וחניהמחיר שוק לדירה ממוצעת – לפי שומהמחיר דירה למשתכן –– כולל 40,000 ש"ח מענק למשתכן שיעור הנחה ממחיר שוקהנחה בש"ח ממחיר שוק
85106927,026  704,532 -24%-222,494
1001211,057,765  809,533 -23%-248,231
1201411,232,083  949,536 -23%-282,548
gov