תוצאות מכרז מחיר למשתכן בעפולה

וועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על זוכים לבניית 195 יח"ד(מתוכן 59 יח"ד במסלול מחיר למשתכן והיתר בשוק החופשי) בעפולה

עפולה- "מול העמק", צפ/296/2019

א.י. אדיר כהן יורם בע"מ היא הזוכה במכרז לרכישת זכויות חכירה לבניית 195 יח"ד ב2 מתחמים בבניה רוויה בעפולה. מתוכן 59 יח"ד במסלול מחיר למשתכן  ו136 יח"ד  

בשוק החופשי.  למכרז התקבלה הצעה אחת.

מחירי הדירות במכרז מבטאים הנחה של 12-14% ממחיר דירות דומות בשוק:

המחיר התחלתי לדירת 85 מ"ר יעמוד על  595,354₪.

המחיר התחלתי לדירת 100 מ"ר יעמוד על 696,741₪.

המחיר התחלתי לדירת 120 מ"ר יעמוד על  831,923₪.

הדירות כוללות מרפסת, מחסן וחניה.

השכונה השוכנת לכיוון מערב וצופה על נוף העמק, מהווה השלמה של שכונת "עפולה הצעירה" וממוקמת בצידה המערבי של עפולה עילית ועד דרך 65 – "עוקף עפולה" ומשתרעת 

על שטח של כ- 592 דונם.

השכונה תכלול  1,581 יח"ד מתוכן כ-312 יח"ד קטנות, שטחים למבני ומוסדות ציבור, אשר ישרתו גם את השכונות הסמוכות, שטחי מסחר ודרך גישה לכביש 65

שתפחית את עומסי התנועה בעפולה עילית

להלן הזוכים במכרז:

שטח במ''ר בערךמספר יח"ד מחיר למשתכןיח''ד שלא במחיר למשתכןסה"כ הוצאות פיתוח בש"ח (כולל מע"מ)מחיר מקסימום בש"ח למ"ר דירתי (לא כולל מע"מ)גובה פיקדון לקיום הצעה בש''חסכום זכיהשם זוכהמספר תיק
15277     30  6913,870,6995,8001,389,0005,777.00א.י. אדיר כהן יורם בע"מ21539126א
13681       29  6713,181,5055,8001,320,0005,777.00א.י. אדיר כהן יורם בע"מ21539142א
שטח דירתי ממוצעשטח אקווי ממוצע – כולל מרפסת, מחסן וחניהמחיר שוק לדירה ממוצעת לפי שומהמחיר דירה למשתכן - כולל 40,000 ש"ח מענק למשתכןשיעור הנחה ממחיר שוקהנחה בש"ח ממחיר שוק
8594692,106595,354-14%-96,752
100109802,549696,741-13%-105,808
120129949,805831,923-12%-117,883

לפרטים:

אורטל צבר

דוברת וממונה על יחסי ציבור

050-6218030

gov