ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על זוכים במכרזי מחיר למשתכן בקריית מוצקין ובמועצה אזורית רמת נגב

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על זוכים במכרזי מחיר למשתכן בקריית מוצקין ובמועצה אזורית רמת נגב, לבניית  64 יח"ד (מתוכן 9 בשוק החופשי )

להלן מידע  על המכרזים:

קרית מוצקין

פרעם בע"מ, שלוש אס 4 בע"מ הם הזוכים במכרז לרכישת זכויות חכירה לבניית 32 יח"ד בבנייה רוויה במתחם אחד בשכונת האומנים בקריית מוצקין.

למכרז התקבלו 3 הצעות.

להלן ניתוח מחירי דירות לפי שטחי דירות שונים:

מחירי הדירות בקריית מוצקין מבטאים הנחה של 41% ממחיר דירות דומות בשוק:

המחיר התחלתי לדירת 85 מ"ר יעמוד על   668,019₪.

המחיר התחלתי לדירת 100 מ"ר יעמוד על   774,617₪.

המחיר התחלתי לדירת 120 מ"ר יעמוד על   916,749₪.

הדירות כוללות מרפסת, מחסן וחניה.

השכונה החדשה  ממוקמת בסמיכות למחנה כורדני ואל ציר שדרות ירושלים וכוללת בנוסף למגורים

גם שטחי מסחר  תעסוקה  ומרכז תחבורתי.  

להלן הזוכים במכרז:

שטח במ''ר בערך

מספר יח"ד מחיר למשתכן

יח''ד שלא במחיר למשתכן

הוצאות פיתוח לחברה המפתחת בש"ח כולל מע"מ -

מחיר מקסימום בש"ח למ"ר דירתי (לא כולל מע"מ)

גובה פיקדון לקיום הצעה בש''ח

סכום זכיה

שם זוכה

מספר תיק

3630       

29 

3

4,684,105

6,291

468,000

6,074.00

פרעם בע"מ, שלוש אס 4 בע"מ

32638156א

שטח דירתי ממוצע

שטח אקווי ממוצע – כולל מרפסת, מחסן וחניה

מחיר שוק לדירה ממוצעת – לפי שומה

מחיר דירה למשתכן – לא כולל מענק למשתכן

שיעור הנחה ממחיר שוק

הנחה בש"ח ממחיר שוק

85

94

1,124,445

 668,019

-41%

-456,427

100

109

1,303,878

 774,617

-41%

-529,261

120

129

1,543,122

 916,749

-41%

-626,373

מדרשת בן גוריון

אמסילי מבנים והנדסה בע"מ הם הזוכים במכרז לרכישת זכויות חכירה לבניית 32 יח"ד במתחם אחד בשכונה בממוקמת ליד מדרשת בן גוריון,

נווה בוקר, במועצה האזורית רמת נגב .

למכרז התקבלו 2 הצעות.

להלן ניתוח מחירי דירות לפי שטחי דירות שונים:

מחירי הדירות בנווה בוקר מבטאים הנחה של 21% ממחיר דירות דומות בשוק:

המחיר התחלתי לדירת 85 מ"ר יעמוד על   742,677₪.

המחיר התחלתי לדירת 100 מ"ר יעמוד על  845,257₪.

המחיר התחלתי לדירת 120 מ"ר יעמוד על  982,030₪.

הדירות כוללות מרפסת, מחסן וחניה.

להלן הזוכים במכרז:

שטח במ''ר בערך

מספר יח"ד מחיר למשתכן

יח''ד שלא במחיר למשתכן

הוצאות פיתוח לחברה המפתחת בש"ח כולל מע"מ -

מחיר מקסימום בש"ח למ"ר דירתי (לא כולל מע"מ)

גובה פיקדון לקיום הצעה בש''ח

סכום זכיה

שם זוכה

מספר תיק

5371       

26 

6

2,693,773

6,500

534,000

5,845.00

אמסילי מבנים והנדסה בע"מ

61126206א

שטח דירתי ממוצע

שטח אקווי ממוצע – כולל מרפסת, מחסן וחניה

מחיר שוק לדירה ממוצעת – לפי שומה

מחיר דירה למשתכן – לא כולל מענק למשתכן

שיעור הנחה ממחיר שוק

הנחה בש"ח ממחיר שוק

85

109

935,244

 742,677

-21%

-192,567

100

124

1,064,422

 845,257

-21%

-219,164

120

144

1,236,658

 982,030

-21%

-254,628

gov