מנהל התכנון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל יצרו מאגר מידע חדשני ואיכותי הכולל מלאי תכנוני למגורים

החלטת הממשלה מס'  1933 מתאריך  30.08.2016  קבעה כי  יש לשפר את דרכי העברת המידע הממשלתי ובכך  מחייבת כל משרד וגוף ממשלתי להנגיש לציבור מאגרי מידע ושירותים שונים.

שיתוף פעולה של מנהל התכנון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל, במסגרת התקשוב הממשלתי, הביא לעלייתו לאוויר של מאגר מידע איכותי הכולל מלאי תכנוני למגורים והוא עומד לרשות הציבור בחינם.
המאגר כולל תכניות מפורטות על פי חוק התכנון והבנייה, על קרקע מדינה, החל מתנאי סף ועד לתוכניות מאושרות שנשאר בהם פוטנציאל יחידות  דיור לשיווק על-פי מערכות המחשוב של הרשות ובצירוף מידע שנשלף ממאגר התוכניות המקוונות המתפרסם על ידי מינהל התכנון. המידע והנתונים מתעדכנים בזמן אמת.

gov