קול קורא - סיוע במימון פרויקטים בשטחים הפתוחים

הקרן לשמירה על שטחים פתוחים, אשר הוקמה במסגרת רשות מקרקעי ישראל, קוראת למשרדי ממשלה, רשויות סטטוטוריות, גופים מוניציפליים, חברות ממשלתיות וגופים נוספים, כמפורט במסמכי ה"קול קורא", להגיש בקשות לתמיכה בפרויקטים בשטחים הפתוחים.

​​​​​​רשות מקרקעי ישראל, מקצה מידי שנה באמצעות הקרן, עשרות מיליוני שקלים לסיוע במימון פרויקטים העוסקים בשמירה, פיתוח סביבתי וטיפוח של השטחים הפתוחים שמחוץ לשטחים העירוניים הבנויים. 

הנכם מוזמנים להצטרף לגופים רבים, שזכו זה מכבר לסיוע תקציבי בקידום פרויקטים לציבור הרחב, לרבות פרויקטים שעניינם הקמת פארקים גדולים ואזורי נופש מטרופוליניים, שימור ופיתוח אזורי נחל וסביבתו, הנגשה ושבילים, שימור ושיקום המגוון הביולוגי, מבצעי ניקיון בשטחים הפתוחים ועוד. 

הגופים המתאימים מוזמנים להגיש בקשות עד לתאריך ט"ו תמוז תשע"ח, 28.06.2018.​

עדיאל שמרון
מנהל רשות מקרקעי ישראל יו"ר הקרן לשמירה על שטחים פתוחים​​

קבצים להורדה

gov