מפרץ החדשנות

בדיון שהתקיים היום בוועדה המחוזית חיפה, בירכה הועדה את תוכנית רשות מקרקעי ישראל  למפרץ החדשנות והודיעה כי תפנה למועצה הארצית לקידום עדכון הראיה התכנונית הכוללת בתכנית המתאר של מחוז חיפה.

במסגרת זו, ייבחנו סוגיות התאמת משק האנרגיה למצב העתידי ותכנון מחודש למפרץ חיפה ובתוך כך: ייבוא ואחסון דלקים, תעסוקה, ניקוז ועוד.
 על התכנית  שקד במהלך השנתיים האחרונות, צוות רב תחומי של רשות מקרקעי ישראל בשיתוף עם לשכת התכנון המחוזית והמועצה הלאומית לכלכלה.  
יודגש, כי במקביל להתקדמות  המהלך התכנוני תמליץ רמ״י לקדם החלטת ממשלה רחבה, שתתקבל בממשלה החדשה ולאחר השלמת עבודת המטה, שבמסגרתה תיתן את דעתה בנושא ויגובשו  ההחלטות הנדרשות.

בכל מקרה נדרשת עוד עבודה רבה בהמשך ועבודת מטה בינמשרדית.
ניתוח תכנוני, כלכלי ואזורי מצביע על אפשרויות קידום פרויקט לאומי בהיקף של כ – 85,000 יח"ד וכ – 2 מיליון מ"ר של שטחי תעסוקה
צוות התכנון התייחס לכמה נושאים מרכזיים בתכנית השלד ביניהם: בדיקת ישימותו של הפרויקט, ניתוח זיהומי קרקע ואומדן כספי  לביצוע ניקוי הקרקע,  הערכה כלכלית לביסוס ישימותו הכלכלית של הפרויקט,

כולל עוגני תעסוקה עתידיים, איתור שטחים חילופיים למיקום מיכלי התזקיקים חוות המיכלים והניפוק,  טיפול בנושא תשתיות כנגזרת מתכנית השלד,  פתרון לתכנית הניקוז האזורית וביצוע התאמות תחבורתיות ליישום תכנית השלד

קבצים להורדה

gov