שר האוצר הציג לראשי הרשויות באזור את תכניתו לפיתוח מפרץ חיפה והפיכתו לעמק החדשנות

מטרת העל של תכנית השלד "מפרץ חיפה - עמק החדשנות" הינה פינוי אזור מפרץ חיפה ממפעלי התעשייה המזהמים: הכימיים והפטרו-כימיים ובמקומם הקמת מרחב אורבני חדש וחדשני אשר יהווה מתחם מרכזי ומקשר במטרופולין חיפה והצפון.

היקפו של השטח המיועד לפיתוח עומד על 41,000 דונם. התכנית מאפשרת יצירת מסגרת תכנונית להקמת כ- 100,000 יח"ד במרחב זה, ו- 1.8 מיליון מ"ר תעסוקה ומסחר.

התכנית מקודמת ע"י רשות מקרקעי ישראל באמצעות מנהל אגף בכיר לתכנון- רפי אלמליח וצוות התכנון יער אדריכלים (טלי ויעקב יער).

כיום מהווה אזור מפרץ חיפה "חור שחור" במרחב מטרופולין חיפה.
האזור חצוי ושסוע במערכת תשתיות וכבישים כאוטית, שברובה משרתת תנועה עוברת. התעשיות הכימיות והפטרוכימיות מזהמות את אוויר חיפה והקריות ומהוות מכשול לפיתוח וקידום העיר והסביבה.

החזון המנחה את התכנית  הינו יצירת מרחב אורבני - עיר חדשה  וחדשנית מבוססת על העקרונות הבאים:

הרשת העירונית  - תכנית השלד מציעה לתפור את המרחב המטרופוליני ע"י יצירת רצף אורבני עם פינוי התעשיות הכימיות והפטרוכימיות.

מטרת התכנית היא חיבור מטרופוליני בתכנון בר קיימא של "עיר חובקת טבע" – מרקם עירוני המיועד להולכי רגל, רוכבי אופניים ותחבורה ציבורית. התכנית מושתתת על רחובות עירוניים מעורבי שימושים ובעלי חזיתות פעילות, רצף שטחים פתוחים, ונגישות לים ומציעה איכות חיים עירונית גבוהה.

הרשת הירוקה – התכנית כוללת פארק מטרופוליני בשטח של 7,000 דונמים המתחבר לרשת של פארקים לאורך נחל הקישון ועד לים. השטחים החקלאים והפתוחים בדרום משמשים פרוזדורים אקולוגים החודרים עמוק לתוך המרחב העירוני הבנוי , כך שנוצרת "עיר חובקת טבע". השדרות העירוניות משלימות את הרשת הירוקה במרחב העירוני הבנוי.

הרשת הכחולה - אזור המפרץ הוא שטח רווי מים וכולל את הקישון ויובליו: נחל ציפורי ונחל הגדורה, בריכות ותעלות טבעיות ומלאכותיות, ומי תהום גבוהים מאפיינים את השטח.

התכנית מציעה להפוך את נושא המים וההצפות ממטרד למשאב, מוצע להטות את מוצא הקישון מהנמל המסחרי אל חוף הים באזור חוות המכלים סמוך לקריית חיים. התוואי החדש ושמש כנתיב שיט ומתוכננות עלייך שתי מרינות. כמו כן כוללת התכנית בריכות ותעלות נוספות וליצור סביבות מגורים ייחודיות על פלגי מים.

עירוב שימושים - התכנית מבוססת על עירוב שימושים באינטנסיביות משתנה בהתאם לאופי האזור ומיקומו. עירוב שימושים עירוני יכלול תעסוקה, מסחר, תיירות, מבני ציבור ומגורים. הרשת העירונית והמוקדים השונים לאורכה מהווים תשתית לפיתוח הפעילות העירונית.

תעסוקה - התכנית מציעה סוגים שונים של תעסוקה, תעשייה ומסחר:  

התכנית משמרת את שטחי הנמל ועורף הנמל ורואה בו ככוח מניע לתעסוקה וכמרכב לוגיסטיקה. התכנית מציעה לשלב בגבול עורף הנמל שטחי תעסוקה ומשרדים המשולבים בבינוי אינטנסיבי הכולל שטחי מסחר וחזיתות עירוניות.

התכנית מציעה "עוגן" דרומי - שער כניסה חדש למטרופולין בצומת יגור. המוקד העירוני יכלול פיתוח מרכז תחבורה על צומת יגור, משולב במרכז תעסוקה ומסחר אינטנסיבי הכולל מגורים על דופן הפארק המטרופוליני.

בצמתים ראשיים בשד' חלוצי התעשייה ובממשק עם הים והפארק המטרופוליני מתוכננים מוקדים כלל עירוניים מעורבי שימושים המשלבים: כיכרות, מרכזי תרבות, מרכזי רפואה, מרכזים אקדמיים, מרכז ספורט, מוזאונים ומרכזי תחבורה.

מר רפי אלמליח, מנהל אגף בכיר לתכנון ופרויקטים ברשות מקרקעי ישראל ציין כי מדובר בתכנית אסטרטגית הטומנת בחובה פוטנציאל משמעותי לפיתוח המרחב כולו, פינויו ממזהמים והקמתו מחדש כאזור איכותי למגורים, תעסוקה ותיירות הנתמך ע"י מגוון של שטחים ירוקים ומבוסס על מקורות מים. התכנית מביאה עימה בשורה אמיתית וחזון בר ביצוע למימוש היקף גדול מאוד של יחידות דיור ושטחי תעסוקה והיא צפויה לתרום משמעותית לחיזוק הכלכלי של האזור כולו ולמיצובו כעמק חדשני לתמהיל מגוון של סוגי מגורים, שטחי תעסוקה ומרחב איכותי וירוק לנוכחים בו.

רקע- מצב קיים - פיזי וסטטוטורי

נמל המפרץ - החדש מוקם בצפון התוכנית ואושרה תכנית "עורף הנמל" (תמ"א 13/ב/1) בשטח של כ3,500 דונם.

שדה התעופה - ע"י הנמל. מקודמת תכנית להארכת המנחת (תת"ל 80).

מטיל מגבלות של גובה ושימושים על הבניה הסמוכה.

מסילת הרכבת - לצפון (נהריה) חוצה את שטח התכנית ממערב למזרח עם 3 תחנות: מרכזית מפרץ, חוצות המפרץ, ותחנת קריית חיים.

אזור הצ'ק פוסט ולאורך שדרות ההסתדרות (כביש 4) קיימים ערב רב של עסקים ומפעלי תעשיה קטנים כגדולים וכמה קניונים ומרכזי קניות גדולים, ללא כל סדר ותכנון.

התעשיות הפטרו-כימיות בתי הזיקוק (בז"ן) תופסות מלבן מגודר בשטח של כ- 2,600 דונם במרכז האזור.  בעיות זיהום אויר וזיהום קרקע.

התעשיות הכימיות -דשנים וחומרים כימיים ואחרים בשטח של כ-750 דונם.
בעיות כנ"ל.

שטחים חקלאים של קיבוץ יגור בדרום התוכנית בשטח של כ 2,000 דונם

כבישים ראשיים - מחליפים וגשרים חותכים את השטח, כולל:

כביש 22 - עוקף קריות, כביש 4 - שדרות ההסתדרות, כביש 70 וכביש 75- הגבול הדרומי של התוכנית.

תשתיות ראשיות - השטח משופע בקווי תשתית, פרוזדורי חשמל, מט"ש מרכזי ותחמ"מ שאין להזיזו.

הקישון ופשט הצפה - רשות ניקוז קישון יזמה תכנית אב כוללת למניעת הצפות בשטחים אורבניים והעברת ההצפות לשטחי הצפה מתוכננים. מסמך המדיניות של רשות ניקוז קישון מראה פתרונות איגום והצפה מבוקרים בשטחים החקלאיים ושטחי הפארק המטרופוליני.

gov