שדרות: רמ"י מפרסמת מכרז לשני מגרשים לתעשייה

רשות מקרקעי ישראל (מרחב עסקי דרום) מפרסמת מכרז, במסגרתו ישווקו שני מגרשים לבנייה לתעשייה/תעסוקה במתחם 9 בשדרות
רשות מקרקעי ישראל [רמ"י] פירסמה מכרז פומבי מספר בש/333/2018 לחתימה על חוזה לרכישת זכויות חכירה לבנייה לתעשייה/מלאכה בשני מגרשים השוכנים במתחם 9 בשדרות המשתרעים על שטח כולל של כ-31,500 מ"ר.

המגרשים השוכנים במתחם 9 בשדרות, בגוש 2828 חלקות 293-294, על המגרשים חלה תב"ע  611-0316067,.

במסגרת התוכנית והמכרז הנוכחי תשווק קרקע על שני מגרשים אחד מס' 471 בגודל כ-27,000 מ"ר לבניית כ-80,000 מ"ר לתעשייה/תעסוקה והמגרש השני מס' 472 בגודל של כ-4,500 מ"ר לבניית כ-13,000 מ"ר לתעשייה/תעסוקה.

מימוש הפרויקט יאפשר ליזמים, קבלנים או חברות להקים מבנים לתעשייה/תעסוקה אשר יספקו מקורות תעסוקה נוספים וחדשים לתושבי האזור ו/או מי שמעוניינים להקים עסק או לעבוד באזור.

שיווק הקרקע מתבצע במסגרת מכרז פומבי. במכרז מזמינה רשות מקרקעי ישראל, את ציבור היזמים, קבלנים וחברות, להגיש הצעות לחתימה על חוזה חכירה לתקופה של 49 שנים עם אופציה להארכה לעוד 49 שנים ולחתימת חוזה לבניית מבנה לתעשייה/תעסוקה.

חוברת המכרז זמינה באתר האינטרנט של הרשות החל מיום 07/11/2018. את חוברת המכרז ודפי המידע אודות המכרז ניתן לקבל ללא תשלום, 10 ימים לאחר מועד פרסום חוברת המכרז באתר האינטרנט ובמשרדי רשות מקרקעי ישראל, קרית הממשלה, רחוב התקוה 4 קומה 1 באר שבע טלפון 08-6264227,. זמני קבלת קהל: בימים ב' ו-ד' בין השעות 13:00-08:00 וביום ב' 16:00 – 17:30. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הוא 07/01/2019 בשעה 12:00 בצהריים.

לפרטים:  אורטל צבר –  דוברת הרשות – 0506218030, טוויטר

gov