הזמנה לקבלת הצעות להרשאות שימוש מכלאות צאן - חורה

רשות מקרקעי ישראל ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר מזמינים את הציבור להגיש בקשות להשכרת מקרקעין בהרשאה זמנית לתקופות קצרות של עד 3 שנים למי שיעמוד בקריטריונים ובהתאם להחלטות ונוהלי מועצת מקרקעי ישראל.

​​מדובר בתוכנית מס' 11/03/160/1 איזור מכלאות צאן בחורה כאשר בתכליות ובשימושים הקרקע היא קרקע חקלאית ובמקום מגרשים אשר יכולים לשמש כאחזקה לבעלי חיים, ציוד חקלאי, סככות למכלאות לגידול בעלי חיים וכן אחסון קש.​

קבצים להורדה

gov