מילוי פרטים לצורך קבלת החזר כספי בגין ת.צ 36868-03-18 יובל אדלר ואח' נ' רשות מקרקעי ישראל

בהמשך להודעה להלן שפורסמה בכלי התקשורת, ועל מנת להשלים את תהליך הבחינה והזיכוי ככל הנדרש, אם הנכם נכללים בקבוצת הזכאים לפי הסכם הפשרה, אנא השלימו את הפרטים הבאים בטופס המצורף: