ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על זוכים בחיפה לבניית 947 יח"ד

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על זוכים במכרז מקרקעין במבואות הדרומיים בחיפה לבניית 947 יח"ד,
מתוכן  662 יח"ד במסלול מחיר למשתכן והיתר בשוק החופשי

חיפה מבואות דרומיים מכרז מספר חי/337/2018

קחם חברה להשקעות בע"מ היא הזוכה במכרז לרכישת זכויות חכירה לבניית 712 יח"ד ב 2 מתחמים בבניה רוויה במבואות דרומיים חיפה, מתוכן 498 יח"ד במסלול מחיר למשתכן ו214 יח"ד בשוק החופשי.
למכרז התקבלו 12 הצעות.

מדובר בהקמת שכונת מגורים המשתרעת על שטח של כ-257 דונם וממוקמת דרומית לאתר "קריית הספורט", מערבית לכביש 11, מזרחית לכביש 4 וצפונית לגבול עם טירת הכרמל.
השכונה תכלול מגורים, מסחר, ומשרדים, שטחים למבני ציבור, ושטחים לתעשייה עתירת ידע. השכונה הינה המשך לתכנית מבואות דרומיים א' אשר נמצא בשלבי אכלוס.

להלן ניתוח מחירי דירות לפי שטחי דירות שונים:
מחירי הדירות במכרז מבטאים הנחה של 36% ממחיר דירות דומות בשוק:
המחיר התחלתי לדירת 85מ"ר יעמוד על 887,598₪.
המחיר התחלתי לדירת 100 מ"ר יעמוד על 1,027,893₪.
המחיר התחלתי לדירת 120 מ"ר יעמוד על 1,214,952₪.

הדירות כוללות מרפסת, מחסן וחניה.

להלן טבלת הזוכים וניתוח תוצאות המכרז:

שטח במ''ר בערך

מספר יח"ד מחיר למשתכן

יח''ד שלא במחיר למשתכן

סה"כ הוצאות פיתוח בש"ח (כולל מע"מ)

מחיר מקסימום בש"ח למ"ר דירתי (לא כולל מע"מ)

גובה פיקדון לקיום הצעה בש''ח

סכום זכיה

שם זוכה

21652   

249

107

30,473,261

10,800

7,814,000

8,144

קחם חברה להשקעות בע"מ

21975   

249

107

30,476,922

10,800

7,855,600

7,994

קחם חברה להשקעות בע"מ


 

שטח דירתי ממוצע

שטח אקווי ממוצע – כולל מרפסת, מחסן וחניה

מחיר שוק לדירה ממוצעת לפי שומה – ערכי 2020

מחיר דירה למשתכן אין מענק למשתכן

שיעור הנחה ממחיר שוק

הנחה בש"ח ממחיר שוק

85

95

1,376,906

887,598

-36%

-489,308

100

110

1,594,541

1,027,893

-36%

-566,649

120

130

1,884,721

1,214,952

-36%

-669,769


 

חיפה מבואות דרומיים מכרז מספר חי/318/2019

רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות בע"מ היא הזוכה במכרז לרכישת זכויות חכירה לבניית 235 יח"ד במתחם אחד בבניה רוויה במבואות דרומיים, חיפה. מתוכן 164 יח"ד במסלול מחיר למשתכן ו71 יח"ד בשוק החופשי.
למכרז התקבלו 10 הצעות.

מדובר בהקמת שכונת מגורים המשתרעת על שטח של כ-257 דונם וממוקמת דרומית לאתר "קריית הספורט", מערבית לכביש 11, מזרחית לכביש 4 וצפונית לגבול עם טירת הכרמל.
השכונה תכלול מגורים, מסחר, ומשרדים, שטחים למבני ציבור, ושטחים לתעשייה עתירת ידע. השכונה הינה המשך לתכנית מבואות דרומיים א' אשר נמצא בשלבי אכלוס.

להלן ניתוח מחירי דירות לפי שטחי דירות שונים:
מחירי הדירות במכרז מבטאים הנחה של 31% ממחיר דירות דומות בשוק:
המחיר התחלתי לדירת 85מ"ר יעמוד על 954,329₪.
המחיר התחלתי לדירת 100 מ"ר יעמוד על 1,105,171₪.
המחיר התחלתי לדירת 120 מ"ר יעמוד על 1,306,294₪.

הדירות כוללות מרפסת, מחסן וחניה.

להלן טבלת הזוכים וניתוח תוצאות המכרז:

שטח במ''ר בערך

מספר יח"ד מחיר למשתכן

יח''ד שלא במחיר למשתכן

סה"כ הוצאות פיתוח בש"ח (כולל מע"מ)

מחיר מקסימום בש"ח למ"ר דירתי (לא כולל מע"מ)

גובה פיקדון לקיום הצעה בש''ח

סכום זכיה

שם זוכה

15055   

164

71

20,118,090

10,800

5,414,700

8,595

רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות בע"מ


 

שטח דירתי ממוצע

שטח אקווי ממוצע – כולל מרפסת, מחסן וחניה

מחיר שוק לדירה ממוצעת לפי שומה – ערכי 2020

מחיר דירה למשתכן אין מענק למשתכן

שיעור הנחה ממחיר שוק

הנחה בש"ח ממחיר שוק

85

95

1,377,337

954,329

-31%

-423,008

100

110

1,595,040

1,105,171

-31%

-489,869

120

130

1,885,311

1,306,294

-31%

-579,017


 


 

gov