לוד: דיר ואורווה שהוקמו על אדמות מדינה בניגוד לחוק פונו על ידי מפקחי רשות מקרקעי ישראל

התמונה מאושרת לשימוש עיתונאי. קרדיט צילום: רשות מקרקעי ישראל.

מפקחי רשות מקרקעי ישראל בליווי שוטרים מיחידת מתפ"א ובפיקוד מפקד תחנת המשטרה בלוד פינו במסגרת הוצאה לפועל בעקבות פסק דין מבית המשפט - דיר, אורווה, ציוד ופסולת שהוקמו והוצבו על אדמות מדינה המיועדות לחקלאות מדרום לשכונת פרדס שניר שבלוד, על שטח בהיקף של כ-16,000 מ"ר

​​פלישה לאדמות מדינה המיועדות לחקלאות, פונתה במסגרת פעולת אכיפה של מפקחי רשות מקרקעי ישראל בליווי שוטרי מתפ"א ובפיקוד מפקד תחנת לוד של המשטרה.

הפולש, רזי שעבן, תושב לוד המתגורר בסמוך, השתלט על הקרקע, בשטח כולל של כ-16,000 מ"ר, הקים עליה דיר ואורווה בלתי חוקיים, הניח ציוד ללא היתר, השליך בה פסולת רבה ואף הבעיר חלק מהפסולת כל זאת כאשר הוא פולש לאדמות מדינה ואף מקים אתר פסולת פיראטי אשר היווה מפגע בטיחותי, בריאותי וסביבתי לכלל תושבי האזור. הפלישה אל אדמות המדינה מהווה עבירת הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל.

לאחר הליך משפטי שניהלה הרשות לפינוי הפלישה ופסק דין שהתקבל אשר קבע כי הוא פולש ועליו לפנות את השטח, להשיבו לקדמותו ולהתפנות, הזהירו מפקחי הרשות את הפולש כי אם יתנגד לפינוי הקרקע היא תפונה בהליך הוצאה לפועל בליווי משטרתי, ויוגשו נגדו תביעות כספיות להחזר עלויות הפינוי הנגרמות לקופת המדינה.

לאחר שהפולש אמנם פינה את בעלי החיים מהדיר והאורווה וחלק מהציוד, אך הותיר את המבנים, ציוד ופסולת בשטח ולא השלים את הפינוי בעצמו, מפקחי הרשות הגיעו בליווי שוטרי יחידת מתפ"א ובפיקוד מפקד תחנת לוד של המשטרה, לביצוע פסק הדין וצו ההוצאה לפועל. המפקחים הרסו את הדיר והאורווה באמצעות ציוד מכני הנדסי כבד, פינו את הציוד וניקו את השטח, כשהם מחזירים בכך את הקרקע לקדמותה ולמאגר הקרקעות הציבורי.
הפסולת הועברה לאתרי הטמנה מורשים. הפולש שעבן, הוזהר כי במקרה של פלישה חוזרת הוא יפונה מיידית. השטח שולט בשלטי אזהרה מפני פלישות חוזרות והמעבר אליו נחסם בסוללת עפר.

בזמן ביצוע הפינוי נמצא כי חלק מהפסולת שהוטמנה באופן בלתי חוקי במקום הובערה. מיד עם גילוי הפסולת הבוערת המפקחים כיבו את הפסולת הבוערת והזעיקו את מפקחי איכות הסביבה למקום. מפקחי איכות הסביבה פעלו אף הם והגישו קנס למסיג הגבול על הבערת פסולת בניגוד לחוק, אשר יוצרת מפגע סביבתי ובריאותי הפוגע בתושבי האזור.

כנגד מסיג הגבול שעבן, קיים הליך נוסף לפינוי השטח הצמוד, גם עליו השתלט בניגוד לחוק, תוך שהוא מפעיל במקום מטמנה בלתי חוקית לפסולת בהיקף של עשרות אלפי מ"ק פסולת. בימים אלה מטפלת רמ"י בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה בתכנית טיפול ופינוי המטמנה בהיקף של עשרות מיליוני ₪.

עמיר גילת, מנהל מרחב השמירה ת"א - מרכז ברשות מקרקעי ישראל, אומר כי: "פעולות האכיפה של רשות מקרקעי ישראל נועדו לקיים את החוק לטובת כלל תושבי המדינה שהם הבעלים החוקיים של הקרקע. פינויים מסוג זה נועדו מצד אחד להשיב אדמות ליעודן החוקי ובמקרה זה חקלאות, ומצד שני לפעול לטובת הציבור בניקוי וסילוק מצבורי אשפה אשר מהווים מפגע נופי, בריאותי וסביבתי לתושבי האזור כולו. הפולש מוכר לנו מפלישות נוספות באזור לוד והוא הוזהר שלהבא הרשות תפנה אותו מיידית, בנוסף הרשות תדרוש ממנו את הוצאות הפינוי והשימוש בקרקע אשר עלולות להגיע לעשרות ואף מאות אלפי שקלים. הרשות תמשיך לפעול בנחישות נגד עבירות קרקע ולשמירת הקרקעות לדורות הבאים."

gov