ועדת הפטור של מועצת מקרקעי ישראל אישרה היום אישור סופי את עיסקת הדולפינריום

עיסקת הדולפינריום לבניית 250 יחידות דיור ו-250 יחידות מלונאיות אושרה היום לאחר מספר דיונים בועדת הפטור של מועצת מקרקעי ישראל.

לאחר החלטת בג"ץ אשר אישר את העיסקה וקיבל את הסכמת היזמים לוותר על זכותם להשגה על השומה לפי נוהלי הרשות, התקיים שימוע בפני בפני הועדה בו הציגו את עמדתם: העותר- התנועה לאיכות השלטון והיזם- החברה "השער לישראל".

בחלק מהדיונים שנערכו בועדת הפטור לאחר השימוע עלה כי נפלו בשומה מספר טעויות שיש לתקנן.

לאור הצורך בתיקון מחד, המחוייבות של המדינה למימוש ההסכם והיעדר זכות ההשגה על השומה, החזירה ועדת הפטור את הנושא לדיון בהנהלת הרשות, וזו, לאחר דיון מעמיק, ביקשה מהמשנה ליועץ המשפטי לממשלה

לקיים הידברות עם היזם לעדכון השומה  ללא מתן אפשרות להשגה.

בתום מו"מ סוכם כי יתווסף   סכום של 31 מיליון ש"ח לדמי ההיתר וכעשרה מיליון ש"ח תוספת לריבית. רשות מקרקעי ישראל רואה חשיבות רבה בהבאת העסקה לסיומה המוצלח המבטיח את השמירה על האינטרסים הציבוריים.

gov