אושרו להפקדה בותמ"ל שתי תכניות של רמ"י בצריפין בהיקף של כ-7,000 יח"ד

ותמ"ל אישרה להפקדה שתי תכניות של רשות מקרקעי ישראל על שטח מחנה צריפין בהיקף כולל של כ 7,000 יח"ד

​הוועדה למתחמים מועדפים לדיור אישרה אתמול בישיבתה להפקדה שתי תכניות אותן מקדמת רשות מקרקעי ישראל:

מתחם 1 שאושר נועד לקמת שכונת מגורים חדשה בת כ-3,700 יחידות דיור.
שטח המתחם כ-468 דונם, כולל כיום מחנות צבאיים הצפויים להתפנות עד לשנת 2020.
התוכנית שקודמה בותמ"ל, כוללת מבני מגורים, מבנים ומוסדות ציבור, מסחר ושטחים ציבוריים פתוחים וכן ומתווה מערכת דרכים חדשה.
התוכנית משתלבת בפיתוח המגורים בצפון באר יעקב ומשלימה אזורי תעסוקה קיימים הסמוכים לדרך 44. התוכנית תתרום להיקף ומגוון היצע התעסוקה והמגורים של המועצה המקומית באר יעקב בהתאמה לתוכנית השלד ותוכנית המתאר של באר יעקב.
הליך התכנון נערך בשיתוף האדריכל אלי פירשט ממשרד "מזור-פירשט אדריכלים ומתכנני ערים", ובתיאום מול המועצה המקומית באר יעקב, משרד הביטחון, משרד הבריאות, קק"ל וגופים נוספים.
התכנון נערך בסטנדרט תכנוני גבוה המשלב בין מגורים, שטחי ציבור ומתן מענה לצרכי ציבור המקומיים כגון מעונות, גני ילדים, גני משחק וכל שטחי הציבור הנדרשים לצורכי החינוך היסודי והעל יסודי. כמו כן, המרחב הציבורי זוכה להעדפה מודגשת בתכנית ומאפשר התנהלות של הולכי רגל ורוכבי אופניים באמצעות שילובן של מדרכות רחבות. רשת האופניים קושרת ומקשרת את מתחם 1 לשאר מתחמי התכנון.
המתחם מקודם באמצעות חברת תיק פרויקטים.
התוכנית השנייה שאושרה בותמ"ל נועדה להקמת שכונת מגורים חדשה בת כ- 3,200 יחידות דיור בשטח של כ-398 דונם, בחלק משטח מחנה צריפין המיועד לפינוי.
התוכנית משתלבת בפיתוח המגורים המיועד לבאר יעקב ותתרום להיקף ומגוון התעסוקה והמגורים של באר יעקב כפועל יוצא של חשיבה תכנונית מקיפה שנערכה במסגרת התכנית השלדית ותכנית המתאר המקומית הכוללנית של היישוב.
התוכנית עתידה ליצור שכונת מגורים חדשה הכוללת מבני מגורים, מבני תעסוקה, מבנים ומוסדות ציבור, שטחים פתוחים ציבוריים.
ברחוב הראשי - השדרה המרכזית מתוכננים שימושי קרקע מעורבים למגורים, משרדים ומסחר במפלס הקרקע בחזית הרחוב. המגורים מתוכננים בבניה מרקמית המשולבת בבניה גבוהה בפינות הרחובות. באזור החיבור בין שטחי היישוב הותיקים לשטחים החדשים מתוכננת כיכר עירונית הכוללת את המרכז האזרחי לבאר יעקב לרבות בנין עירייה חדש וכן מבני ציבור לתרבות, פנאי וקהילה לשירות ככל תושבי היישוב.
התוכנית המקודמת ע"י חברת קשת מ.כ ניהול פרוייקטים בראשותם של מר משה כהן ואדריכל עופר קולקר.