פסק דין בעניין הפקעה באזור צפת

פסק דין שניתן לאחרונה  מתייחס להפקעה גדולה מאוד של קרקע באזור צפת, שנעשתה ב-1976. טענת העותר הייתה כי דין ההפקעה להתבטל, לנוכח זניחת המטרה הציבורית שעמדה בבסיסה - פיתוח העיר צפת.
 

​החלקה הספציפית שהופקעה מהעותר ממוקמת בסמיכות לאנטנות בבסיס צבאי, ומשכך, סברו  במשך שנים כי הגבלות מערכת הביטחון לא יאפשרו לתכנן את השטח למגורים.

לאחר הגשת העתירה הסתבר, שמגבלות מערכת הביטחון אינן חלות על החלקה הספציפית, ולכן, לכאורה, נפתח הפתח לתכנון עתידי מפורט שיחול גם על החלקה.

בדיון הראשון שהתקיים בתיק הוצא צו על תנאי, והשופט פוגלמן ציין כי בשונה מן העתירות שנדחו בעבר בהקשר לזניחה והיעדר מימוש מטרת הפקעה, בענייננו לא ניתן אפילו לראות ראשית תכנון בחלקה.

בתצהיר התשובה שב המינהל וטען  כי מדובר בהפקעה של שטחים נרחבים (כמה אלפי דונמים) והיא ממומשת עקב בצד אגודל, ובשלבים.  כמו כן, ולחלופין, הציע המינהל  כי התיק ימתין לסיום הליכי החקיקה לתיקון פקודת הקרקעות.

בסופו של יום, בית המשפט דחה את העתירה. השופטת נאור מציינת, כי היא אינה נדרשת לטענות בעניין קרסיק, והצעת החוק, שכן בענייננו מדובר בהפקעה שממומשת, ויש לדחות את טענת הזניחה.

קבצים להורדה

gov