האם הדירה באמת שלכם?

מאות אלפי בעלי דירות בישראל אינם מודעים לכך שבעלותם על הנכס היקר ביותר שברשותם אינה מעוגנת כחוק.

חשוב לדעת כי כל עוד אין הדירה רשומה על שמכם באגף רישום והסדר מקרקעין (טאבו) הרי המסמכים שבידיכם אינם מהווים תעודה רשמית שהדירה שרכשתם היא אכן שלכם.


מצ"ב עלון מידע מפורט בנושא.


האם הדירה באמת שלכם?

gov