ירוחם: מסיג גבול שתפס אדמות מדינה ללא אישור כדי להרחיב את חצרו נאלץ לפנות את הקרקע

פולש שהשתלט על קרקע ששווקה במכרז למגורים וגידר אותה נאלץ לפנות את השטח לאחר פעילות אכיפה של רשות מקרקעי ישראל

מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל בירוחם אילצו פולש, תושב ירוחם, להתפנות מקרקעות מדינה בשטח של 350 מ"ר עליהן השתלט שלא כדין. מדובר בשטחים ששווקו במכרז למטרת מסחר ולמטרת מגורים עליהם השתלט הפולש, גידר וסיפח אותם לחצרו.

במסגרת הפעילות שמבצעת החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, לאיתור פלישות לקרקעות המדינה ועבירות מקרקעין ברחבי הארץ, אותרה הפלישה. המפקחים זימנו למקום צוות מודדים, שסימנו בשטח את קווי החלוקה והראו למסיג הגבול שהוא חורג מהשטח שהוקצה לו ופולש למגרשים שכנים. המפקחים הסבירו למסיג הגבול כי מדובר בעבירה של הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל וכי המגרש למגורים אליו הוא פולש כבר שווק במכרז לתושב אחר שאמור לקבל לידיו את הקרקע ולבנות בה את ביתו.

הפולש סירב לפנות את הקרקע, ולפיכך הגישה נגדו רשות מקרקעי ישראל כתב תביעה לסילוק יד מהקרקע לבית המשפט. במקביל, הובהר לפולש כי אם לא יפנה את הקרקע בעצמו היא תפונה לפי החוק ונגדו תוגש תלונה במשטרה בנוסף להגשת תביעות כספיות להחזר דמי השימוש בקרקע ועלויות הפינוי הנגרמות לקופת המדינה.

לאחר שהבין כי המפקחים נחושים לפנות את הקרקע ולפתוח בצעדי אכיפה נגדו, העדיף הפולש לפנות את הקרקע בעצמו, על מנת להימנע מתשלום עלויות השימוש בקרקע ועלויות הפינוי שמוטלות במקרה של פלישה לאדמת מדינה על הפולשים. הפולש הזיז את הגדר והחומה בהן גידר את קרקעות המדינה אותן תפס והחזיר את הקרקע לקדמותה ולידי המפקחים והמדינה.

מפקחי רמ"י החזירו את הקרקע שיועדה למגורים למשרד הבינוי והשיכון שמסר אותה לידי הזוכה במכרז החוקי כדי שיוכל להתקדם בבניית ביתו. הקרקע שיועדה למסחר תועבר לשיווק בעתיד.

אילן ישורון, מנהל מרחב דרום בחטיבה לשמירת קרקע ברשות מקרקעי ישראל, אומר: "מסיגי גבול ועברייני מקרקעין בקרקע פוגעים לעיתים לא רק בזכויות המדינה אלא גם באזרחים אחרים. קרקעות המדינה אינן הפקר ומפקחי רשות מקרקעי ישראל מסיירים ברחבי הארץ במטרה לאתר מסיגי גבול בקרקעות הציבור ולפנותם לפי החוק. מדיניות האכיפה המחמירה מוכיחה את עצמה בשטח באמצעות המספר הרב של פולשים שמעדיפים לפנות את הקרקע בעצמם על מנת שלא להסתבך בתביעות".


לפרטים:
אורטל צבר – דוברת הרשות – 050-6218030
תום וגנר – יועץ תקשורת – 054-8000358
gov