אושר פרויקט לב הנגב בועדת הפטור של מועצת מקרקעי ישראל

חברת שמש דרומית (ישראל) בע"מ קיבלה הרשאה לתכנון למשך 5 שנים על שטח בגודל 11,400 דונם מערבית לשדה בוקר (פרויקט לב הנגב).

ההרשאה אושרה במסגרת ישיבת ועדת הפטור של מועצת מקרקעי ישראל שהתקיימה לאחרונה.
מתן ההרשאה לתכנון הותנתה במתן ערבות בנקאית בסך 1 מליון דולר למימוש ההרשאה.
פרויקט לב הנגב הנמצא בתחום המועצה האזורית לב הנגב מבקש להקים סדרת מוקדים מלונאיים, שירותי תיירות ואכסון בשטח כולל של 20,000 דונם בשני שלבים שהראשון בהם משתרע על כ-11,400 דונם .
התכנית הרעיונית שהוגשה למשרד התיירות מבוסת על הקמת אגם מלאכותי גדול בשטח של כ-1,400 דונם היוצר 7 ק"מ חופים. לאורך מפרציו של האגם יוקמו סדרת מוקדים מלונאיים שרותי תיירות ואכסון.
בעידודו וביזמתו של שר התשתיות הלאומיות אביגדור ליברמן נדון הפרויקט בקבינט הכלכלי חברתי ובוועדת מנכ"לים משותפת למשרדי פנים, תשתיות, תיירות וממ"י, אשר שקלו הנושא לאור הפוטנציאל הגלום בו כמנוף לפיתוח הנגב והמליצו כי המינהל יבחן דרכים לקידומו. לדברי שר התשתיות הלאומיות הפרויקט אינו נופל בחשיבותו מחוקי הנגב ויש בכוחו להביא לשגשוג ולרווחה לכלל תושבי הדרום ועיירות הפיתוח.

gov