החלטות ועדת הפטור מה- 4.12.02

ועדת הפטור של מועצת מקרקעי ישראל אישרה הקצאות .

א.  ועדת הפטור של מועצת מקרקעי ישראל אישרה הקצאה של כ- 94 דונם לעמותת על"ה המתמחה בטיפול בנוער פגוע מוחין לצורך הקמת כפר שיקומי למתבגרים פגועי מוחין בתחום המועצה האזורית מרחבים. הכפר מתוכנן בתחום קרית החינוך ספיר. הקרקע תוקצה לעמותה בתשלום סמלי (היות ומדובר בגוף חינוכי). הפטור ניתן בכפוף להמלצת שר העבודה והרווחה.

ב.  אושר מתן הרשאה לתכנון ל- למשך שנתיים לשטח בגודל 35 דונם לעמותת כישורית כהשלמה לשטח בן 280 דונם שהוקצו לעמותה בשנת 1998. השטח הוקצה לעמותה בשטח המשבצת של הקיבוץ כישור שבגליל למטרת הקמת כפר לאנשים בעלי צרכים מיוחדים . השטח הנוסף נדרש לצורך הקמת מדרשה להכשרת צוות מורים לחינוך מיוחד למען האוכלוסיה בעלת הצרכים המיוחדים. האישור ניתן בכפוף לקבלת המלצה ממרכז אגף השיקום במשרד העבודה והרווחה.

ג.  ועדת הפטור אישרה הקצאת שטח בגודל 114 דונם לרשות הטבע והגנים הלאומיים למטרת גן לאומי בעמק צורים אשר הוכרז על ידי משרד הפנים.

ד.  אושרה הקצאת 10 דונם למועצה אזורית ערבה למטרת הקמת תחנה ניסיונית לבריכות דגים לתקופה בת 10 שנים. השטח נדרש לצורך העברת חלק מפעילות המחקר והפיתוח הקיימת בחלק משטח בריכות הדגים של מושב עין יהב, עקב קירבתם לשמורת טבע והרצון לרכז את הפעילות המחקרית הקיימת במרכז אחד.

gov