מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

הודעות הדוברת

 

הודעות הדוברת

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

 

הודעת הבהרה למנגנון הקצאת הזכויות במסגרת הליכי התכנון של תא/4444 – רובע שדה דבhttps://land.gov.il/PR_MSG/Pages/sde_dov_15092020.aspxהודעת הבהרה למנגנון הקצאת הזכויות במסגרת הליכי התכנון של תא/4444 – רובע שדה דבבהמשך ומבלי לגרוע מהודעת רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות") מיום 01.06.2020 בה פורטו מנגנוני הקצאת הזכויות במסגרת הליכי התכנון של תכנית תא/4444 - "רובע שדה דב" (להלן: "התכנית המתארית"), מבקשת הרשות להבהיר ומחדדת את הדברים הבאים:
נחתם הסכם בין רמ"י ובין היישוב מבוא מודיעין לשיקום והסדרת היישוב שנפגע בשריפהhttps://land.gov.il/PR_MSG/Pages/HESKEM_23112020.aspxנחתם הסכם בין רמ"י ובין היישוב מבוא מודיעין לשיקום והסדרת היישוב שנפגע בשריפה
הוראות מעבר – אזורי עדיפות לאומיתhttps://land.gov.il/PR_MSG/Pages/nationalArea-17112020.aspxהוראות מעבר – אזורי עדיפות לאומית
אושרה תכנית רשות מקרקעי לשכונה בת 3,497 יח"ד במזרח נתניה מתוכן 400 לדיור מיוחדhttps://land.gov.il/PR_MSG/Pages/natania_17112020.aspxאושרה תכנית רשות מקרקעי לשכונה בת 3,497 יח"ד במזרח נתניה מתוכן 400 לדיור מיוחד
פרס המנמ"ר המצטיין מטעם הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל הוענק לרביד שמואלי, מנהל מערכות המידע הראשי ברשות מקרקעי ישראלhttps://land.gov.il/PR_MSG/Pages/manmarPrize-17112020.aspxפרס המנמ"ר המצטיין מטעם הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל הוענק לרביד שמואלי, מנהל מערכות המידע הראשי ברשות מקרקעי ישראל
הודעה על פרסום המלצות הצוות לבחינת ההסדרים הקבועים בסימן ה' לפרק 8.4 בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראלhttps://land.gov.il/PR_MSG/Pages/recommend8-4-03112020.aspxהודעה על פרסום המלצות הצוות לבחינת ההסדרים הקבועים בסימן ה' לפרק 8.4 בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל
החלטות מועצת מקרקעי ישראל מיום 2.11.2020https://land.gov.il/PR_MSG/Pages/moatza_02112020.aspxהחלטות מועצת מקרקעי ישראל מיום 2.11.2020
תכנית רשות מקרקעי ישראל להקמת קמפוס רפואי בסמוך לבית החולים אסף הרופא בבאר יעקבhttps://land.gov.il/PR_MSG/Pages/ASAFHAROFE_01112020.aspxתכנית רשות מקרקעי ישראל להקמת קמפוס רפואי בסמוך לבית החולים אסף הרופא בבאר יעקבהוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז מרכז החליטה לאשר את תכנית רשות מקרקעי ישראל להקמת קמפוס רפואי בסמוך לבית החולים אסף הרופא בבאר יעקב
הממשלה אישרה היום פה אחד את הקמת וועדת המנכ"לים לבחינת עתיד מטרופולין חיפהhttps://land.gov.il/PR_MSG/Pages/mankalim-Haifa-25102020.aspxהממשלה אישרה היום פה אחד את הקמת וועדת המנכ"לים לבחינת עתיד מטרופולין חיפהעל פי החלטת הממשלה, הציבור יוכל להעיר בחודשים הקרובים על תוכנית שתוצג לממשלה, ותבחן, בין היתר, את תכנית רשות מקרקעי ישראל לסגירת התעשיות המזהמות במפרץ חיפה
הסכם בין רשות מקרקעי ישראל וחברת נמלי ישראלhttps://land.gov.il/PR_MSG/Pages/HESKEM_22102020.aspxהסכם בין רשות מקרקעי ישראל וחברת נמלי ישראלהחברה תשיב למדינה 235 דונם באילת ו- 570 מטר רצועת חופים לטובת פיתוח העיר ולתועלת הציבור

gov