הודעות הדוברת

 

הודעות הדוברת

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

 

הודעת רשות מקרקעי ישראל בדבר דחיית מועדי תשלוםhttps://land.gov.il/PR_MSG/Pages/dchiyat_tashlum.aspxהודעת רשות מקרקעי ישראל בדבר דחיית מועדי תשלוםנוכח מגפת הקורונה עמה מתמודד המשק בימים אלו, החליטה רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות") לסייע בידי הציבור ולדחות את מועדי התשלום הקבועים בשוברים שהונפקו וזאת בכפוף ובהתאם למפורט להלן:
הנחיות עבודת רשות מקרקעי ישראל במתכונת חירוםhttps://land.gov.il/PR_MSG/Pages/hanchayot_cherum.aspxהנחיות עבודת רשות מקרקעי ישראל במתכונת חירוםלקוחות יקרים, לאור המצב, ובהתאם להנחיות משרד הבריאות ותקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף – 2020, רשות מקרקעי ישראל תיתן מענה בעת זו אך ורק לפניות דחופות.
הודעה בדבר מעבר פעילות רשות מקרקעי ישראל למתכונת חירוםhttps://land.gov.il/PR_MSG/Pages/kabalat_kahal_15032020.aspxהודעה בדבר מעבר פעילות רשות מקרקעי ישראל למתכונת חירוםבהתאם להנחיות משרד הבריאות, החל מיום 18.3.2020 ועד להודעה חדשה לא תתקיים קבלת קהל במשרדי רשות מקרקעי ישראל.
הוועדה המחוזית תל אביב החליטה לאשר למתן תוקף את תכנית רשות מקרקעי ישראל לרובע שדה דבhttps://land.gov.il/PR_MSG/Pages/rovasdedov_12032020.aspxהוועדה המחוזית תל אביב החליטה לאשר למתן תוקף את תכנית רשות מקרקעי ישראל לרובע שדה דב​התכנית כוללת 16,000 יחידות דיור, כ-500,000 מ"ר עבור מבני ציבור, כ-125,000 מ"ר עבור מסחר, כ-330,000 מ"ר עבור שטחי תעסוקה, כ-125,000 מ"ר עבור מלונאות וכן כ-365 דונם שטחי פארק וגנים ציבוריים.
גבעת שמואל: פלישה בלתי חוקית לאדמות מדינה המיועדות למגורים פונתה על ידי מסיג הגבול ומפקחי רשות מקרקעי ישראלhttps://land.gov.il/PR_MSG/Pages/invasion_givaatshmuel_10032020.aspxגבעת שמואל: פלישה בלתי חוקית לאדמות מדינה המיועדות למגורים פונתה על ידי מסיג הגבול ומפקחי רשות מקרקעי ישראלנסללה הדרך לשיווק 10 דונם למגורים בגבעת שמואל ששיווקם עוכב בשל פולשים שתפסו את הקרקע בניגוד לחוק , לאחר פינוי עצמי של הפולשים וסילוק הפסולת שנותרה ,באמצעות 7 משאיות. פינוי הפסולת בוצע על ידי מפקחי רשות מקרקעי ישראל, שלוו על ידי שוטרים מיחידת מתפ"א ומתחנת המשטרה מסובים ובתיאום עם עיריית גבעת שמואל פינוי הפסולת והציוד בוצע במסגרת הוצאה לפועל של פסק דין כנגד פלישה למגרש למגורים השוכן בצפון גבעת שמואל, על שטח בהיקף של כ-4,000 מ"ר. מסיג הגבול פינה חלק מפלישה בעצמו בהתאם לנדרש מפסק הדין – אך הותיר בשטח פסולת רבה שפונתה כאמור על ידי מפקחי רשות מקרקעי ישראל
רשות מקרקעי ישראל העלתה לאוויר את חוברת המכרז להקמת 240 יח"ד למגורים, מסחר ומלונאות במתחם בית החולים שערי צדקhttps://land.gov.il/PR_MSG/Pages/sheharey_zedek_program.aspxרשות מקרקעי ישראל העלתה לאוויר את חוברת המכרז להקמת 240 יח"ד למגורים, מסחר ומלונאות במתחם בית החולים שערי צדק
הודעה לעיתונות: הונחה אבן פינה להקמת מרכז רפואי בקריית אתא ונחתם הסכם גג לבניית 19 אלף יחידות דיורhttps://land.gov.il/PR_MSG/Pages/agreement_kiryatata_26022020.aspxהודעה לעיתונות: הונחה אבן פינה להקמת מרכז רפואי בקריית אתא ונחתם הסכם גג לבניית 19 אלף יחידות דיורבטקס שהתקיים היום בקריית אתא בנוכחות ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר האוצר משה כחלון, שר הבריאות הרב יעקב ליצמן וראש העיר קריית אתא, יעקב פרץ ,הונחה אבן פינה להקמת בית חולים גדול באזור שיכיל 2,200 מיטות אשפוז. כמו כן נחתם הסכם גג עם משרד האוצר ורשות מקרקעי ישראל לבניית כ 19,000 יח"ד ויותר ממיליון מ"ר שטחי מסחר ותעסוקה, אשר עשויים להכפיל בשנים הקרובות את אוכלוסיית העיר המונה כיום כ 70,000 תושבים. תקציב ההסכם כ 3 מיליארד ש"ח ראש העיר קריית אתא יעקב פרץ: ״היום אנחנו מקבעים את מעמדה המוביל של קריית אתא לעשרות השנים הקרובות"
ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על זוכים בחיפה לבניית 947 יח"דhttps://land.gov.il/PR_MSG/Pages/haifa_19022020.aspxועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על זוכים בחיפה לבניית 947 יח"דועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על זוכים במכרז מקרקעין במבואות הדרומיים בחיפה לבניית 947 יח"ד, מתוכן 662 יח"ד במסלול מחיר למשתכן והיתר בשוק החופשי
תוצאות מכרזים שבועיות 19/02/2020https://land.gov.il/PR_MSG/Pages/michrazim_19022020.aspxתוצאות מכרזים שבועיות 19/02/2020
הודעה לבעלי זכויות בקרקע במתחם שדה דבhttps://land.gov.il/PR_MSG/Pages/sde-dov_16022020.aspxהודעה לבעלי זכויות בקרקע במתחם שדה דבהזמנה להגשת העדפות ובקשות לתכנית איחוד וחלוקה, מתחם שדה דב

gov