מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

הודעות הדוברת

 

הודעות הדוברת

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

 

הסכם בין רשות מקרקעי ישראל וחברת נמלי ישראלhttps://land.gov.il/PR_MSG/Pages/HESKEM_22102020.aspxהסכם בין רשות מקרקעי ישראל וחברת נמלי ישראלהחברה תשיב למדינה 235 דונם באילת ו- 570 מטר רצועת חופים לטובת פיתוח העיר ולתועלת הציבור
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז החליטה על הפקדת תכנית נחלת עלית בראשון לציוןhttps://land.gov.il/PR_MSG/Pages/NACHLATE_23092020.aspxהוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז החליטה על הפקדת תכנית נחלת עלית בראשון לציוןתכנית נחלת עלית בראשון לציון, אשר קודמה על ידי רשות מקרקעי ישראל ועיריית ראשון לציון הוחלטה להפקדה על ידי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז מרכז
אושרה תכנית רשות מקרקעי ישראל – "בריכות המלח צפון - מתחם 2" באילת לבניית 487 יח"ד ו-80 חדרי אירוחhttps://land.gov.il/PR_MSG/Pages/MELACH_16092020.aspxאושרה תכנית רשות מקרקעי ישראל – "בריכות המלח צפון - מתחם 2" באילת לבניית 487 יח"ד ו-80 חדרי אירוחהוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז דרום, החליטה לאשר אתמול ( 2020. 09. 14) את תכנית 602-0431940 " בריכות המלח צפון- מתחם 2", שהובילה רשות מקרקעי ישראל, בשיתוף משרד התיירות.
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה החליטה לאשר את תכנית רשות מקרקעי ישראל – שכונת זיכרונה בזיכרון יעקבhttps://land.gov.il/PR_MSG/Pages/ZICHRONA_16092020.aspxהוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה החליטה לאשר את תכנית רשות מקרקעי ישראל – שכונת זיכרונה בזיכרון יעקבתוכנית השכונה תכלול 1,236 יח"ד, 250 יח' של דיור מוגן, שטחי מסחר ומוסדות ציבור והוא בבעלות משולבת של המדינה ושל פרטיים.
הודעת הבהרה למנגנון הקצאת הזכויות במסגרת הליכי התכנון של תא/4444 – רובע שדה דבhttps://land.gov.il/PR_MSG/Pages/sde_dov_15092020.aspxהודעת הבהרה למנגנון הקצאת הזכויות במסגרת הליכי התכנון של תא/4444 – רובע שדה דבבהמשך ומבלי לגרוע מהודעת רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות") מיום 01.06.2020 בה פורטו מנגנוני הקצאת הזכויות במסגרת הליכי התכנון של תכנית תא/4444 - "רובע שדה דב" (להלן: "התכנית המתארית"), מבקשת הרשות להבהיר ומחדדת את הדברים הבאים:
עבודת המוקד הטלפוני במהלך חגי תשריhttps://land.gov.il/PR_MSG/Pages/moked-092020.aspxעבודת המוקד הטלפוני במהלך חגי תשרי
סיכום ישיבת מועצה 08.09.2020https://land.gov.il/PR_MSG/Pages/moatza_08092020.aspxסיכום ישיבת מועצה 08.09.2020
תכנית הדיור החדשה “דיור במחיר מופחת”https://land.gov.il/PR_MSG/Pages/TOCHNIT_08092020.aspxתכנית הדיור החדשה “דיור במחיר מופחת”תכנית הדיור החדשה “דיור במחיר מופחת” של שר הבינוי והשיכון יעקב ליצמן אושרה הבוקר במועצת מקרקעי ישראל
מחנה צריפין מתחם 1https://land.gov.il/PR_MSG/Pages/TZRIFIN_09092020.aspxמחנה צריפין מתחם 1הותמ"ל החליטה לאשר את תכנית רשות מקרקעי ישראל: מחנה צריפין מתחם 1
תוצאות מכרזים 02.09.2020https://land.gov.il/PR_MSG/Pages/TOZAOTMICHRAZIM_020092020.aspxתוצאות מכרזים 02.09.2020

gov