מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

הודעות הדוברת

 

הודעות הדוברת

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

 

בפעם השנייה פינו מפקחי רשות מקרקעי ישראל פלישה לקרקעות מדינה שייעודן תעשייה בישוב שלומיhttps://land.gov.il/PR_MSG/Pages/ShlomiEviction-21012021.aspxבפעם השנייה פינו מפקחי רשות מקרקעי ישראל פלישה לקרקעות מדינה שייעודן תעשייה בישוב שלומימפקחי רשות מקרקעי ישראל בליווי שוטרים פינו בישוב שלומי פלישה לאדמות מדינה המיועדות לשימוש לתעשייה , בהיקף כ 500 מ"ר שעליהן החלה הכשרת שטח לבנייה. הקרקע פונתה והוחזרה לחזקת המדינה
רמ"י משווקת קרקע לכ-2,600 יח"ד בירושלים וביהודה ושומרון, מרביתן במחיר מופחתhttps://land.gov.il/PR_MSG/Pages/MUFHAT_20012021.aspxרמ"י משווקת קרקע לכ-2,600 יח"ד בירושלים וביהודה ושומרון, מרביתן במחיר מופחת
ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על 9 זוכים במכרז בגבעת המטוס לבניית 1,257 יח"דhttps://land.gov.il/PR_MSG/Pages/MATOS_20012021.aspxועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על 9 זוכים במכרז בגבעת המטוס לבניית 1,257 יח"דועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על 9 זוכים במכרז בגבעת המטוס בירושלים לבניית 1,257 יח"ד(מתוכן 501 יח"ד במסלול מחיר מופחת והיתר בשוק החופשי ולדיור ציבורי)
קול קורא 01/2021 – רשות מקרקעי ישראל קוראת בזאת לציבור הרחב להגיש הצעותיו לרכישת עצים מרמ"יhttps://land.gov.il/PR_MSG/Pages/treegiveaway17012020.aspxקול קורא 01/2021 – רשות מקרקעי ישראל קוראת בזאת לציבור הרחב להגיש הצעותיו לרכישת עצים מרמ"יתחילת מועד ההגשה הינו 15/01/2021 מועד סיום הגשת בקשות 15/02/2021 ​
הודעת רשות מקרקעי ישראל בדבר עדכון תמלוג החצץhttps://land.gov.il/PR_MSG/Pages/gravelroyalties17012021.aspxהודעת רשות מקרקעי ישראל בדבר עדכון תמלוג החצץ
תוצאות מכרזים 13.01.2021https://land.gov.il/PR_MSG/Pages/TOZAOTMICHRAZIM_13012020.aspxתוצאות מכרזים 13.01.2021
הפולש שזרע שטח אש: מפקחי רשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה פינו כ-200 דונם שנזרעו ע"י פולש באזור לכישhttps://land.gov.il/PR_MSG/Pages/POLESH_12012021.aspxהפולש שזרע שטח אש: מפקחי רשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה פינו כ-200 דונם שנזרעו ע"י פולש באזור לכיש200 דונם אדמות מדינה בתוך שטח אש בסמוך לישוב נטע, במועצה האזורית לכיש, עליהן השתלט מסיג גבול, פונו על ידי מפקחי רשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה, בליווי שוטרים מיחידת מג"ב. המפקחים הפכו את הקרקע בשדות בכדי להסיר את הגידולים שנזרעו ללא היתר והשיבו אותה לשמש כשטח אש צה"לי
הודעה לציבורhttps://land.gov.il/PR_MSG/Pages/HODAA-LATZIBUR_10012021.aspxהודעה לציבורניתן להגיש בקשות ליישום הרפורמה במקרקעי קק"ל.
הגשת עמדות לצוות לבחינת צעדי מדיניות בתחום הכרייה והחציבהhttps://land.gov.il/PR_MSG/Pages/MOAMADUT_10012021.aspxהגשת עמדות לצוות לבחינת צעדי מדיניות בתחום הכרייה והחציבה
תוצאות מכרזים 07.01.2021https://land.gov.il/PR_MSG/Pages/TOZAOTMICHRAZIM_07012020.aspxתוצאות מכרזים 07.01.2021

gov