נדחתה תביעת אשגדום נכסים להעברת זכויות בבית ההסתדרות

​בית המשפט המחוזי בתל-אביב (כב' השופטת הילה גרסטל) דחה את תביעת חברת אשגדום נכסים בע"מ לחייב את המינהל להעביר לה זכויות בנכס שרכשה מההסתדרות ואשר הוחכר בזמנו להסתדרות למטרה ציבורית, על מנת שישמש כבית ההסתדרות (ה"פ 1374/02 אשגדום נכסים בע"מ נ' מינהל מקרקעי ישראל בבית משפט המחוזי בת"א).

מדובר בנכס בראש העין אשר הוחכר לחברת העובדים לצורך מטרה ציבורית זו אותו מכרה חברת העובדים לחברת אשגדום נכסים בע"מ מבלי לקבל את הסכמת המינהל מראש ובכתב כמתחייב בהסכם החכירה. דבר ההסכם נודע למינהל כאשר פנתה החברה, שמבקשת להקים במקום בית חולים סיעודי, למינהל לבצע את העברת הזכויות בנכס. המינהל סרב לאשר העברת הנכס לחברה בשל העובדה שהמדובר בנכס שהוחכר להסתדרות לשם מילוי מטרות ציבוריות ואין לאפשר לה למכרו למטרה שאינה ציבורית, אלא הינה ניהול עסק כלכלי. משדחה המינהל את הבקשה פנתה של החברה לבית המשפט.

בית המשפט קבע כי הן עפ"י חוזה החכירה בין המינהל לחברת העובדים והן עפ"י חוק השכירות והשאילה רשאי המינהל לסרב להעברת זכויות, כל עוד הסירוב הוא סביר, וכי סרוב להעביר נכס שהוחכר לגוף ציבורי בתנאים מועדפים וזכה להטבות משמעותיות (ללא מכרז, בעבור דמי חכירה שנתיים נמוכים באופן משמעותי ובפטור מתשלום דמי חכירה ראשוניים) לשם מילוי מטרה ציבורית הינו לא רק סביר אלא שהמינהל מחויב כנאמן הציבור בניהול קרקעות המדינה לנהוג כך ולהמנע ממתן טובות הנאה בלתי מוצדקות לגוף זה או אחר. היעוד העסקי של חברת אשגדום פוגם במטרה המקורית של החכירה, משמיט את הבסיס לחוזה החכירה ומעניק לחברת העובדים הטבה חריגה ובלתי מוצדקת.
לפיכך, נדחתה התביעה וחברה אף חויבה בתשלום הוצאות משפט בסך 15,000 שח.

gov