טענת התיישנות בתביעות למתן פיצויים בגין הפקעה

הודעה בדבר תחולת הלכת פסק דין ארידור מיום 21/3/2016

סימוכין: דנ"א 1595/06 עזבון המנוח אדוארד ארידור ז"ל

נ' עיריית פתח תקווה

  1. הרינו להביא לידיעת הציבור כי בהתאם להלכה שנפסקה בבית 1 המשפט העליון בפס"ד ארידור - דנ"א 1595/06 עזבון המנוח אדוארד ארידור ז"ל נ' עיריית פתח תקווה, שניתן ביום 21.3.13, הרי שהחל מיום 22.3.16 ניתן יהיה להעלות טענת התיישנות כנגד תביעות לפיצויים בגין הפקעה.
  2. בהתאם לכך, במענה לפניות חדשות שתוגשנה לאחר 21.3.16 2לפיצויי הפקעה בגין קרקעות שהופקעו לפני 7 שנים ויותר, תוכל הרשות לטעון להתיישנות הזכות.
  3. מי שפנה בבקשה לפיצויי הפקעה ופנייתו התקבלה עד ליום 3 21.3.16, פנייתו תיבדק, ובעניינו תיעצר תקופת ההתיישנות עד לקבלת תשובת עמדת הרשות.