תוצאות ועדת המכרזים השבועית

​​מרחב עסקי מרכז

מר/17/2016   משמר דוד

9 מגרשים לבנייה עצמית בתוך הישוב הקהילתי משמר דוד שווקו בהצלחה . למכרז הוגשו 180 הצעות. סכומי הזכייה למגרש נעים בין 1,661,818 ש"ח לבין 1,210,000 ש"ח (לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח) למגרשים בגדלים שנעים בין 550 מ"ר ל 714 מ"ר.

הישוב הקהילתי משמר דוד החל דרכו כקיבוץ שהוקם בשנת 1948 ע"י עולים מרומניה. בראשית שנות ה 2000 לאחר שחברי הקיבוץ צברו חובות בסדרי גודל של עשרות מליונים , הוצע הסדר על ידי מטה הסדר הקיבוצים במסגרתו הוחלט להפכו לישוב קהילתי. במסגרת ההסדר נותרו בישוב החדש 30 משפחות להם ניתנו חוזי חכירה . קרקעות המשבצת בהיקף של אלפי דונם חקלאי אמורות להיות מושבות לרשות מקרקעי ישראל. כמו כן הוחלט על הקמת שכונה חדשה בשטחי המשבצת שהתפנו בה יבנו כ 350 יח"ד צמודות קרקע מתוכם שווקו כבר כ 170 יח"ד ובנוסף שטחי מסחר תעסוקה קייט ונופש וכן מרכז ספורט מפותח.

9 המגרשים ששווקו כעת הם מגרשים בתוך הישוב הוותיק ולא בשכונה החדשה, אשר שימשו את חברי הישוב הישן לתקופה זמנית ואשר פונו טרם השיווק.
 להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז :

שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח
(כולל מע"מ)

מחיר מינימום
(לא כולל מע"מ)

סכום
זכיה

שם
זוכה

550

1

372,131

457,275

1,301,217

אלימלך שי (משה)

632

1

403,807

465,010

1,252,120

גורי אסנת, גורי דורון

714

1

435,485

473,200

1,383,110

קוטלר ליאור, אייש קוטלר ענבל

630

1

403,034

465,010

1,276,637

טוביאס גיא יצחק

528

1

363,632

455,000

1,210,000

חלפון גיל , שחם חלפון סיון

672

1

419,259

469,105

1,224,668

איצקוביץ רועי, איצקוביץ עינת

638

1

406,126

465,920

1,220,000

אלינר לירן

596

1

389,901

461,825

1,351,217

וינגרלן שחר, בלר גל-אור משה

581

1

384,106

460,460

1,661,818

רוזן זמרו אורית , זמרו רון אהרון

 

גרף תוצאות מכרזים 

מחוז עסקי באר שבע

בש/237/2015 באר שבע

3 זוכים הוכרזו במכרז לחכירת מגרשים לבניית 116 יח"ד ב-3 מתחמים בשכונת רמות בבאר שבע . למכרז הוגשו 25 הצעות.
מדובר במכרז משותף לרמ"י ומשרד הבינוי והשיכון לבניית 116 יח"ד צמודות קרקע לבניית קוטג'ים טוריים ב- 3 מתחמים, בשכונת רמות, בבאר שבע. שכונת רמות ממוקמת צפונית לבאר-שבע , יחידות הדיור אשר הוצעו במכרז הנ"ל הינן היתרה האחרונה של צמודות הקרקע בתכנית בנין עיר 2/199/03/5 .

יח"ד אלה מצויות במתחם צמוד דופן לעסקה אשר אושרה על-ידי רמ"י בפטור ממכרז, לעמותת "נאות שיבולים" אשר מנוהלת על-ידי מנהלת המגורים של הצבא וזאת במסגרת מעבר צה"ל דרומה. מס' יח"ד שהוקצו לצבא הינן 63.
 להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח
(כולל מע"מ)

מחיר מינימום
(לא כולל מע"מ)

סכום
זכיה​

שם
זוכה

11,627

47

8,360,477

1,644,750

24,440,940

ארזים (ג.י.א) בע"מ

6,015

22

4,641,028

739,500

12,125,172

עמותת פסגת רמות דיור למשפחות בבאר שבע

13,290

47

9,676,118

1,568,250

22,000,000

אחים אוזן חברה לבניה בע"מ

 

גרף תוצאות מכרזים 

מרחב עסקי חיפה

חי/275/2015   שלומי

שווקו בהצלחה 44 יח"ד מתוך 52 יח"ד לבניה עצמית בשכונת יערית בצפון שלומי למכרז הוגשו 74 הצעות מתוכן זכו 15 הצעות. ( ל 2 מגרשים לא הוגשו הצעות) . המגרשים כוללים 2-4 יח"ד. תוצאות המכרז המלאות מתפרסמות באתר הרשות.

בשכונת יערית בצפון שלומי תיכננה רשות מקרקעי ישראל בשיתוף עם המועצה המקומית כ 1175 יח"ד רובן צמודות קרקע.
השכונה ממוקמת באחת הנקודות היפות ביותר בגליל המערבי, בקצה הצפון מערבי של שלומי, בין ההר והיער, לבין הים והשדות המעובדים והנוף הפתוח לכל עבר.

החל מסוף 2014 הוצאו לשיווק בשכונה כ 500 יח"ד ,רובן יועדו לבנה ביתך וליזמים כשלב א' של פיתוח והקמת השכונה החדשה .
עבודות הפיתוח ושיווק השכונה החדשה נעשות באמצעות המועצה המקומית שלומי במסגרת גישת רמ"י לשילוב הרשויות המקומיות בפיתוח וניהול פרויקטים
תוך מעורבות ופיקוח של הרשות .

להלן גרף המתאר את תוצאות המכרז:

גרף תוצאות מכרזים