המינהל ממליץ לתת פטור מדמי היתר לתוספות בנייה

בשורה לבעלי בתים צמודי קרקע במגזר העירוני
- המינהל מציע לוותר על דמי היתר לתוספות בנייה עד 200 מ"ר בכל הארץ ובפריפריה ינתן פטור מלא  על בניית תוספת, ללא הגבלת שטח, בכפוף לתב"ע מאושרת/

​בעלי בתים  מהוונים  צמודי קרקע במגזר העירוני   (למטרות מגורים בלבד)  ישמחו לשמוע כי מינהל  מקרקעי ישראל מביא למועצת מקרקעי ישראל בשבוע הבא הצעה לוותר על תשלומי דמי היתר בעת בניית תוספות בניה, כך שניתן יהיה לנצל את זכויות הבניה  עד 360 מ"ר ללא תשלום למינהל. עד כה גבה המינהל תשלום בגובה של כ% 31 מערך הקרקע בגין התוספת.

באזור עדיפות לאומית א' ובאזור קו עימות מציע המינהל להרחיב את ההטבות ולאפשר מתן פטור מלא מתוספות בנייה ללא הגבלת שטח, בכפוף לתב"ע מאושרת,  ויתרה מכך ממליץ לאפשר בנית בית נוסף  על המגרש ללא תמורה נוספת, בעיסקות פיצול מגרש או שינוי ניצול.

מר ירון ביבי מנהל המינהל אשר יזם את ההצעה והביאה  היום לאישור הנהלת המינהל אומר:  קבלת ההחלטה לא רק שיש בה להוריד  נטל כספי גדול מהציבור, בכוחה אף להפחית את החיכוך עם המינהל, כדי לפנות זמן לעיסוק במשימות חשובות.  כמו כן  יש  בהצעה להגביר את  הפעילות במשק  ולעודד את החוכרים לבצע פעולות להשבחת הנכס ולהגדלתו,  דבר שיביא לניצול מיטבי  של קרקע בנויה תוך ציפוף הבנייה ושמירה על רזרבות  קרקע בלתי מפותחת לדורות הבאים.

צמצום הטיפול בנושא גביית תשלום  דמי היתר  יאפשר למינהל להפנות משאבים לצורך טיפול בקרקעות שטרם  הוקצו ולייעל את הטיפול  בקרקעות אלו. כמו כן   באמצעות צמצום פעילות זו יוכל המינהל  להתמקד ביעדים העיקריים ששם לעצמו ולהגביר פעילות בתחומים בהם  יש לו השפעה רבה יותר על מצב המשק ושוק הנדל"ן, והשאת הכנסות מפעילויות אלו.

מנקודת מבטו של האזרח, תאפשר החלטה זו  הקטנת הנטל הבירוקרטי, ותהווה תמריץ לניצול טוב יותר של הנכס שברשותו.

gov