קול קורא להקמת טורבינות רוח בנגב ובערבה

יוזמה חדשנית של  משרד התשתיות הלאומיות ומינהל מקרקעי ישראל :
'קול קורא' ליזמים להקמת תחנות כוח המבוססות על אנרגיית רוח בנגב ובערבה

​משרד התשתיות ומינהל מקרקעי ישראל מבקשים, באמצעות פרסום מוקדם, לקבל את עמדת הציבור ליוזמה חדשנית שעניינה הקצאת קרקעות לבחינת משטר רוחות ולהקמת תחנות כוח מבוססות אנרגיית רוח בנגב ובערבה.

בעקבות החלטת הממשלה מינואר 2009, שעניינה "קביעת יעד מנחה וגיבוש כלים לקידום אנרגיות מתחדשות בפרט באזור הנגב והערבה", פרסמו היום משרד התשתיות הלאומיות ומינהל מקרקעי ישראל מסמך אשר עניינו הקצאת קרקע באזור הנגב והערבה לבחינת משטר רוחות עם אופציה להקמת תחנות כוח לייצור חשמל מבוססות רוח.

מטרת הפרסום המוקדם הנה לאפשר ליזמים המעוניינים להקים תחנות כח המופעלות באנרגיית רוח, להגיש הערותיהם למסמך , טרם גיבושו הסופי. 

בהתאם למסמך שפורסם, יוכלו יזמים לאתר שטח פוטנציאלי להקמת תחנת כח המבוססת על רוח באזור הנגב והערבה ולהציע הצעת מחיר עבור השטחים שיידרשו, בסוף התהליך לתחנה. להצעות הזוכות תינתן האפשרות לבצע בשטח המבוקש בדיקה של משטר הרוחות וכן תינתן בלעדיות בדבר הקמת התחנה באותו שטח, בתנאים המנויים בקול קורא.

בשלב ראשון, לאחר בדיקת משטר הרוחות, יתקשרו הזוכים עם המדינה בהסכם הרשאה לתכנון התחנה, בשלב השני, לאחר השלמת התכנון, ייחתם עימם הסכם פיתוח להקמת התחנה בשטח המיועד, ועם השלמת ההקמה יתקשרו היזמים עם המינהל בהסכם חכירה לתקופה של 25 שנה.

בשל חדשנות המסמך וחשיבותו, הוחלט לפרסמו פומבית באתר משרד התשתיות, במטרה לאפשר למעוניינים להביע את עמדותיהם לגביו וזאת עד ליום 30.09.09.

שר התשתיות הלאומיות ד"ר עוזי לנדאו בירך על העבודה וציין כי מדובר בצעד נוסף לקידום יעדי הממשלה הקובעים כי 10% מצורכי האנרגיה בחשמל בשנת 2020 יסופקו מאנרגיות מתחדשות. עוד אמר כי משרד התשתיות ומינהל מקרקעי ישראל ימשיכו לפעול במשותף להסרת חסמים הקשורים בהקצאת קרקעות למיזמי אנרגיה מתחדשת.

את המסמך ניתן למצוא באתר משרד התשתיות הלאומיות בכתובת: www.mni.gov.il

gov