הומלצה להפקדה תכנית המינהל למגורים ותיירות בדליית אל כרמל

הוועדה המחוזית חיפה המליצה להפקיד תכנית של מינהל מקרקעי ישראל המשתרעת על 330 דונם ומשלבת מגורים ותיירות בדליית אל כרמל התכנית כוללת כ-972 יח"ד אשר מתוכן 530 יח"ד משולבות בתיירות220 , יח"ד משולבות במסחר והיתרה הם מגורים נטו.

השטח אותר לפני כ-7 שנים ונמצא בבעלות משותפת למינהל ולגורמים פרטיים. המנהל, באמצעות חברת מבני תעשיה, ובתאום ושיתוף מועצה מקומית דלית אל כרמל הכין תכנית שמטרתה תכנון חטיבת קרקע למגורים משולב בתיירות ובמסחר. בנוסף תוכננו גם שטחים ירוקים, שטח גדול לביה"ס, שטחי ספורט ושטחים נוספים למוסדות ציבור. בשל חשיבות התכנית הסכים המינהל להפריש %50 מאדמותיו לטובת שטחי הציבור, לעומת הפרטיים אשר הפרישו רק 22% משטחם.

היות והתכנית חלה על שטחים פרטים הכין המנהל טבלאות איזון בהן מוגדרים שטחי המנהל בנפרד מהשטחים הפרטיים. התכניות הועברו לועדה המחוזית כבר בשנת 2000 ואז הוחלט על הקמת צוות עבודה שיבחן את התכנית ויגבש המלצות לקידומה בנושאים שונים (סביבה, תחבורה, שטחי ציבור וכו') בתנאים. כאמור לפני כחודש הומלצה התכנית להפקדה על ידי הועדה המחוזית חיפה.

אדריכל התכנית - מר בני אייזק.

gov