המינהל ישקיע כחצי מליון ש"ח במימון תכניות אב

בישיבת הנהלת מקרקעי ישראל מיום 9 ביולי 2003 הוחלט כי מינהל מקרקעי ישראל ישתתף במימון הכנת תכניות אב בעכו טירת הכרמל ויהוד בהיקף כולל של כחצי מליון ש"ח.

​חלקו של המינהל בהכנת תכנית האב והמתאר לעכו מסתכמת בכ - 464,000 ש"ח בפריסה תקציבית של השנים 2003-2005.
במכרז סגור שנערך על ידי הועדה הבינמשרדית לתכניות אב ומתאר בתיאום עם משרד האוצר ומשרד הפנים זכתה "קבוצת מטרופוליס לתכנון מרחבי" לביצוע העבודה שתקציבה הכולל כ- 2.1 מליו ש"ח.
ביהוד מדובר בתוספת לעלות המקורית של התכנון בסך 175,000 ש"ח מתוכם יממן המינהל 25% בפריסה תקציבית של 2003 ו 2004.
התוספת להגדלת עלות התכנון ביהוד אושרה על ידי הועדה הבין משרדית לתכניות אב ומתאר.
במכרז שפירסמה בשעתו עיריית יהוד זכה משרד האדריכלים של ענת גונן אשר עבודתו הופסקה לאחר חילופי השלטון בעיר. ראש העיר הנוכחי מבקש להשלים את הכנת התכנית ולעדכן אותה נוכח דרישות ומטלות הנובעות מתכנון כביש 461 העובר דרך העיר.
בטירת הכרמל יממן המינהל השתתפות בסך כ 19 אלף ש"ח המהווים 25% מסך עלות התכנון.
משרדו של עוזי גורדון בע"מ זכה במכרז שנערך על ידי הועדה המשרדית לתכניות אב ומתאר בתיאום עם משרד הפנים ומשרד האוצר לאחר שהוחלט להגדיל את התקציב המקורי לאור דרישות ומטלות נוספות שלא ניתן היה לצפותן מראש.

gov